Srednja medicinska škola "Sveti Vasilije Ostroški"

 

OBAVEŠTENJE:


MATURSKI ISPIT – JANUAR 2022

 

MEDICINSKA SESTRA – TEHNIČAR

            25.01.2022. u 10:00h – ISPIT ZA PROVERU STRUČNO-TEORIJSKIH ZNANJA

            28.01.2022. u 16:00h – ISPIT IZ SRPSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

            31.01.2022. u 09:00h – MATURSKI PRAKTIČNI RAD

 

KOZMETIČKI TEHNIČAR

            25.01.2022. u 10:00h – ISPIT ZA PROVERU STRUČNO-TEORIJSKIH ZNANJA

            26.01.2022. u 17:00h – MATURSKI PRAKTIČNI RAD

            28.01.2022. u 16:00h – ISPIT IZ SRPSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

 

LABORATORIJSKI TEHNIČAR

            25.01.2022. u 10:00h – ISPIT ZA PROVERU STRUČNO-TEORIJSKIH ZNANJA

            26.01.2022. u 17:00h – MATURSKI PRAKTIČNI RAD

            28.01.2022. u 16:00h – ISPIT IZ SRPSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

 

FARMACEUTSKI TEHNIČAR

            25.01.2022. u 10:00h – ISPIT ZA PROVERU STRUČNO-TEORIJSKIH ZNANJA

            26.01.2022. u 17:00h – MATURSKI PRAKTIČNI RAD

            28.01.2022. u 16:00h – ISPIT IZ SRPSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

 

FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR

            25.01.2022. u 10:00h – ISPIT ZA PROVERU STRUČNO-TEORIJSKIH ZNANJA

            26.01.2022. u 14:00h – MATURSKI PRAKTIČNI RAD

            28.01.2022. u 16:00h – ISPIT IZ SRPSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI


JANUARSKI  ISPITNI ROK 2021/2022.GODINE

 

PREDMET

TERMIN

Farmakologija 

24.01.2022. u 17:00h učionica 1

Psihijatrija

24.01.2022. u 18:00h učionica 1

Matematika, Računarstvo i informatika, Medicinska informatika 

25.01.2022. u 14:30h učionica 1

Latinski jezik

25.01.2022. u 16:00h učionica 1

Mikrobiologija i parazitologija sa epidemiologijom – teorija

25.01.2022. u 16:00h učionica 2

Fizičko vaspitanje

25.01.2022. u 16:00h učionica 4

Kultura tela

25.01.2022. u 16:00h učionica 4

Medicinska etika

25.01.2022. u 16:00h učionica 6

Pedijatrija

25.01.2022. u 16:30h učionica 1

Pedijatrija sa negom 

25.01.2022. u 16:30h učionica 1

Zdravstvena nega dece ranog uzrasta 1,2

25.01.2022. u 18:00h učionica 1

Mikrobiologija i parazitologija sa epidemiologijom - vežbe

25.01.2022. u 18:00h učionica 2

Engleski jezik 

26.01.2022. u 15:00h učionica 1

Kozmetologija

26.01.2022. u 16:25h učionica 1

Osnovi kliničke farmacije

26.01.2022. u 16:25h učionica 1

Farmakognozija sa fitoterapijom

26.01.2022. u 16:25h učionica 1

Farmaceutsko tehnološke operacije i postupci

26.01.2022. u 16:25h učionica 1

Farmaceutska tehnologija

26.01.2022. u 16:25h učionica 1

Bromatologija

26.01.2022. u 16:25h učionica 1

Farmakologija i farmakoterapija

26.01.2022. u 16:25h učionica 1

Književnost za decu, Srpski jezik i književnost 

26.01.2022. u 16:30h učionica 2

Biologija 

26.01.2022. u 17:00h učionica 1

Infektologija, Infektologija sa negom

26.01.2022. u 17:30h učionica 1

Organizacija farmaceutske delatnosti II

26.01.2022. u 18:45h učionica 1

Hirurgija 3

26.01.2022. u 19:00h učionica 1

Medicinska biohemija III, IV  

26.01.2022. u 19:00h učionica 2

Neurologija III                           

26.01.2022. u 19:00h učionica 4

Zdravstvena nega I, II, III, IV 

28.01.2022. u 16:00h učionica 1

Sociologija

28.01.2022. u 16:00h učionica 2

Ustav i prava građana

28.01.2022. u 16:00h učionica 2

Specijalna rehabilitacija- teorija IV

28.01.2022. u 16:30h učionica 1

Prva pomoć I, IV

28.01.2022. u 16:30h učionica 1

Osnove kliničke medicine

28.01.2022. u 16:30h učionica 1

Masaža – teorija I, II, III

28.01.2022. u 16:30h učionica 1

Dermatologija III I IV

28.01.2022. u 16:30h učionica 1

Dermatologija sa negom IV

28.01.2022. u 16:30h učionica 1

Fizikalna medicina III

28.01.2022. u 16:30h učionica 1

Osnovi kliničke medicine III

28.01.2022. u 16:30h učionica 1

Zdravstvena nega i rehabilitacija, 2 – praktični deo

28.01.2022. u 16:30h učionica 2

Kineziologija 1 – praktični deo

28.01.2022. u 16:30h učionica 2

Istorija

28.01.2022. u 17:00h učionica 1

Masaža II - praktični deo 

28.01.2022. u 17:15h učionica 1

Fizikalna terapija III, IV- praktični deo 

28.01.2022. u 17:15h učionica 1

Preduzetništvo 

28.01.2022. u 18:10h učionica 1

Fizika

31.01.2022. u 16:20h učionica 1

Vaspitanje i nega dece ranog uzrasta - vežbe

31.01.2022. u 15:00h učionica 1

Vaspitanje i nega dece ranog uzrasta

31.01.2022. u 16:30h učionica 2

Predškolska pedagogija

31.01.2022. u 16:30h učionica 2

Anatomija i fiziologija 

31.01.2022. u 17:00h učionica 1

Patologija

31.01.2022. u 17:00h učionica 1

Higijena sa zdravstvenim vaspitanjem

31.01.2022. u 17:00h učionica 2

Mikrobiologija sa epidemiologijom

31.01.2022. u 17:00h učionica 2

Interna medicina III, IV 

31.01.2022. u 17:30h učionica 1

Psihologija

01.02.2022. u 16:30h učionica 1

Zdravstvena psihologija

01.02.2022. u 16:30h učionica 1

Dečija psihologija

01.02.2022. u 16:30h učionica 1

Građansko vaspitanje

01.02.2022. u 16:30h učionica 1

Hemija, Analitička hemija, Organska hemija

02.02.2022. u 15:00h učionica 1

Zdravstvena nega i rehabilitacija – teorija I

02.02.2022. u 18:15h učionica 1

Kineziologija – teorija II, III

02.02.2022. u 18:15h učionica 1

Fizikalna terapija – teorija III, IV

02.02.2022. u 18:15h učionica 1

Kineziterapija – teorija IV

02.02.2022. u 18:15h učionica 1

Ginekologija i akušerstvo 

02.02.2022. u 19:15h učionica 1

Hirurgija 4

02.02.2022. u 19:15h učionica 1

RASPORED (zoom) KONSULTACIJA – JANUAR 2022. GODINE

 

PREDMET

TERMIN

ID KOD

Zdravstvena nega I,II,III,4

14.01. u 19.00h

5985545889

Higijena sa zdravstvenim vaspitanjem

18.01. u 19:45h

8825005657

Zdravstvena nega dece ranog uzrasta

14.01. u 18:00h

9591421035

Mikrobiologija sa epidemiologijom

18.01. u 20:30h

8825005657

Mikrobiologija i parazitologija sa epidemiologijom -teorija

17.01. u 19:00h

5949320895

Psihijatrija

14.01. u 17:00h

7320676978

Farmakologija

14.01. u 16:00h

7320676978

Medicinska biohemija III,IV

Hirurgija III

Estetska hirurgija sa negom

Hematologija sa transfuziologijom

18.01. u 18:00h

2823359987

Histologija - teorija

17.01. u 19:00h

5949320895

Histologija - vežbe, laboratorijske tehnike - vežbe, medicinska biohemiju - vežbe, hematologija sa transfuziologijom – vežbe

19.01. u 19:00h

3186638663

Anatomija i fiziologija

18.01. u 19:00h

8825005657

Neurologija III

19.01. u 19:00h

2411357522

Patologija/Patofiziologija

19.01. u 18:00h

2411357522

Interna medicina III, IV

19.01. u 18:30h

2411357522

Dermatologija III i IV, Dermatologija sa negom

17.01. u 17:00h

4878187115

Pedijatrija/Pedijatrija sa negom-teorija

17.01. u 19:00h

6714108348

Infektologija, Infektologija sa negom

19.01. u 17:30h

9907439346

Ginekologija i akušerstvo

Hirurgija IV

18.01. u 19:00h

9052500446

Kozmetologija, osnovi kliničke farmacije, farmaceutsko – tehnološke operacije i postupci

17.01. u 17:00h

6218230874

Farmaceutska tehnologija

17.01. u 17:00h

6218230874

Farmakognozija

17.01. u 17:00h

6218230874

Organizacija farmaceutske delatnosti

17.01. u 17:00h

6218230874

Farmakologija sa farmakoterapijom

17.01. u 17:00h

6218230874

Fizikalna terapija – teorija III, IV

19.01. u 18:00h

6076035169

Kineziologija - teorija

14.01. u 17:00h

6076035169

Specijalna rehabilitacija- teorija IV, Prva pomoć, I, IV Osnove kliničke medicine III, Masaža - teorija I, II, III, Fizikalna medicina III

17.01. u 17:00h

4878187115


Poštovani,

Obaveštavamo Vas da će Srednja medicinska škola "Sveti Vasilije Ostroški" biti otvorena za administrativne usluge radnim danima 9-17h  

Srdačno,
Srednja medicinska škola
„Sveti Vasilije Ostroški“
Simina 21a


Napomena:

Pratite obaveštenja na sajtu srednje medicinske škole Vasilije Ostroški i našoj facebook stranici, a za dodatne informacije dostupni smo putem telefona 064/1188 391; 064/8412 443


Poštovani,
 
Ukoliko koristite računar za predispitnu proveru, možete pristupiti direktno sa sledećeg linka https://zoom.us/join  ukucavanjem ID broja postavljenog uz predmet
Ukoliko koristite telefon ili tablet za predispitnu proveru  najpre morate instalirati aplikaciju  https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings&hl=sr, a zatim prilikom pokretanja izabrati JOIN I ukucati ID postavljen uz predmet
Platformi ZOOM možete pristupiti bez pravljenja naloga, ali zbog lakseg korišćenja i identifikacije savetuje se da napravite nalog https://zoom.us/signup (na telefonima opcija SIGN UP)


UPUTSTVO ZA UPOTREBU PLATFORME ZOOM
 
1. Direktno sa sajta HTTP://ZOOM.US/JOIN ukucavanjem ID koda predavaca
2. Preuzimanjem aplikacije sa sajta HTTP://ZOOM.US/DOWNLOAD (preuzima se prva ponuđena verzija)
    Nakon preuzimanja i instalacije bira se opcija Join i ukucava ID kod predavača
3. Preuzimanjem mobilne aplikacije Zoom Cloud Meetings preko GOOGLEPLAY-a gde se takođe bira opcija Join i ukucava ID kod predavača

Napomena: 
Za korišćenje Zoom platforme nije neophodno pravljenje naloga.
VAŽNO: Jako je bitno da se ispoštuju termini predavača.