Srednja medicinska škola "Sveti Vasilije Ostroški"

 

OBAVEŠTENJE:


MATURSKI ISPIT

SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

10.06.2022. u 11h

MEDICINSKA SESTRA TEHNIČAR

-praktični deo

-teorijski deo

06.06.2022. u 8h

14.06.2022. u 12h

FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR

-praktični deo

-teorijski deo

09.06.2022. u 8h

15.06.2022. u 12h

FARMACEUTSKI TEHNIČAR

-praktični deo

-teorijski deo

06.06.2022. u 12h

15.06.2022. u 12h

KOZMETIČKI TEHNIČAR

-praktični deo

-teorijski deo

07.06.2022. u 8h

15.06.2022. u 12h

LABORATORIJSKI TEHNIČAR

-praktični deo

-teorijski deo

06.06.2022. u 8h

15.06.2022. u 12h


RASPORED ISPITA – MAJ 2022

 

PREDMET

TERMIN

Analitička hemija  T+V II

02.06.2022. u 14.30h učionica 1

Anatomija i fiziologija I

03.06.2022. u 16.30h učionica 1

Biologija I, II, III, IV

30.05.2022. u 16.30h učionica 1

Bromatologija sa dijetetikom IV

30.05.2022. u 15.30h učionica 1

Bromatologija T+V IV

30.05.2022. u 15.30h učionica 1

Dečja psihologija T+V III

02.06.2022. u 15.30h učionica 1

Engleski jezik I, II, III, IV

02.06.2022. u 14.00h učionica 1

Farmaceutska hemija sa analitikom lekova T+V III, IV

30.05.2022. u 15.30h učionica 1

Farmaceutska tehnologija T+V II, III, IV

30.05.2022. u 15.30h učionica 1

Farmaceutsko tehnološke operacije i postupci T+V I

30.05.2022. u 15.30h učionica 1

Farmakognozija sa fitoterapijom T+V II, III, IV

30.05.2022. u 15.30h učionica 1

Farmakologija i farmakoterapija IV

30.05.2022. u 15.30h učionica 1

Farmakologija II

06.06.2022. u 17.30h učionica 1

Farmakologija III

30.05.2022. u 15.30h učionica 1

Filozofija IV

31.05.2022. u 16.30h učionica 1

Fizičko vaspitanje I, II, III, IV

31.05.2022. u 16.00h učionica 1

Fizika I, II, III, IV

30.05.2022. u 16.25h učionica 1

Fizikalna medicina III

03.06.2022. u 16.30h učionica 1

Fizikalna terapija – teorija III, IV

03.06.2022. u 16.30h učionica 1

Fizikalna terapija – vežbe III, IV

03.06.2022. u 17.30h učionica 1

Geografija I, II

01.06.2022. u 15.00h učionica 1

Ginekologija i akušerstvo III

02.06.2022. u 18.15h učionica 1

Građansko vaspitanje I, II, III, IV

02.06.2022. u 15.30h učionica 1

Hemija I, II, III, IV

02.06.2022. u 14.30h učionica 1

Hemija III, IV

02.06.2022. u 14.30h učionica 1

Higijena i zdravstveno vaspitanje II

03.06.2022. u 16.30h učionica 1

Hirurgija III

02.06.2022. u 18.15h učionica 1

Hirurgija IV

02.06.2022. u 18.15h učionica 1

Histologija – teorija II

30.05.2022. u 15.00h učionica 1

Infektologija III

01.06.2022. u 15.30h učionica 1

Infektologija sa negom IV

01.06.2022. u 15.30h učionica 1

Interna medicina III, IV

03.06.2022. u 14.00h učionica 1

Istorija I, II, III, IV

01.06.2022. u 17.00h učionica 1

Kineziologija – teorija II, III

31.05.2022. u 18.00h učionica 1

Kineziologija – vežbe II, III

03.06.2022. u 16.30h učionica 1

Književnost za decu III

01.06.2022. u 14.00h učionica 1

Kultura tela III, IV

31.05.2022. u 16.00h učionica 1

Latinski jezik I

30.05.2022. u 18.00h učionica 1

Likovna kultura I

01.06.2022. u 17.00h učionica 1

Likovna kultura III, IV

01.06.2022. u 17.00h učionica 1

Masaža – teorija I, II, III

03.06.2022. u 16.30h učionica 1

Masaža – vežbe I, II, III

03.06.2022. u 17.30h učionica 1

Masaža III

03.06.2022. u 17.30h učionica 1

Matematika I, II, III, IV

30.05.2022. u 14.00h učionica 1

Medicinska biohemija – teorija III, IV

06.06.2022. u 18.30h učionica 1

Medicinska biohemija II, III, IV

06.06.2022. u 18.30h učionica 1

Medicinska etika I, II, III

31.05.2022. u 16.30h učionica 1

Medicinska informatika III, IV

30.05.2022. u 14.00h učionica 1

Mikrobiologija i parazitologija sa epidemiologijom – teorija II, III, IV

30.05.2022. u 15.00h učionica 1

Mikrobiologija sa epidemiologijom II

03.06.2022. u 16.30h učionica 1

Muzička kultura I

01.06.2022. u 18.00h učionica 1

Muzičko vaspitanje dece ranog uzrasta T+V IV

01.06.2022. u 18.00h učionica 1

Neurologija III

02.06.2022. u 14.00h učionica 1

Organizacija farmaceutske delatnosti II

30.05.2022. u 15.30h učionica 1

Osnovi kliničke farmacije III

30.05.2022. u 15.30h učionica 1

Osnovi kliničke medicine III

03.06.2022. u 16.30h učionica 1

Patologija, Patofiziologija II

02.06.2022. u 14.30h učionica 1

Pedijatrija IV

07.06.2022. u 15.00h učionica 1

Pedijatrija sa negom - teorija III, IV

07.06.2022. u 15.00h učionica 1

Predškolska pedagogija II

02.06.2022. u 16.30h učionica 1

Preduzetništvo IV

01.06.2022. u 17.00h učionica 1

Prva pomoć I, IV

03.06.2022. u 16.30h učionica 1

Psihijatrija IV

06.06.2022. u 18.00h učionica 1

Računarstvo i informatika I

30.05.2022. u 14.00h učionica 1

Sociologija sa pravima građana, Sociologija III

30.05.2022. u 16.15h učionica 1

Srpski jezik i književnost I, II, III, IV

01.06.2022. u 14.00h učionica 1

Toksikologija III

30.05.2022. u 15.30h učionica 1

Toksikološka hemija III

30.05.2022. u 15.30h učionica 1

Ustav i prava građana IV

30.05.2022. u 16.15h učionica 1

Vaspitanje i nega dece ranog uzrasta - teorija III, IV

02.06.2022. u 16.30h učionica 1

Vaspitanje i nega dece ranog uzrasta - vežbe III, IV

02.06.2022. u 15.00h učionica 1

Zdravstvena nega dece ranog uzrasta T+V I, II

02.06.2022. u 18.30h učionica 1

Zdravstvena nega T+V I, II, III, IV

31.05.2022. u 17.00h učionica 1

Zdravstvena psihologija, Psihologija II, III

02.06.2022. u 15.30h učionica 1


Poštovani,

Obaveštavamo Vas da će Srednja medicinska škola "Sveti Vasilije Ostroški" biti otvorena za administrativne usluge radnim danima 9-17h  

Srdačno,
Srednja medicinska škola
„Sveti Vasilije Ostroški“
Simina 21a


Napomena:

Pratite obaveštenja na sajtu srednje medicinske škole Vasilije Ostroški i našoj facebook stranici, a za dodatne informacije dostupni smo putem telefona 064/1188 391; 064/8412 443


Poštovani,
 
Ukoliko koristite računar za predispitnu proveru, možete pristupiti direktno sa sledećeg linka https://zoom.us/join  ukucavanjem ID broja postavljenog uz predmet
Ukoliko koristite telefon ili tablet za predispitnu proveru  najpre morate instalirati aplikaciju  https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings&hl=sr, a zatim prilikom pokretanja izabrati JOIN I ukucati ID postavljen uz predmet
Platformi ZOOM možete pristupiti bez pravljenja naloga, ali zbog lakseg korišćenja i identifikacije savetuje se da napravite nalog https://zoom.us/signup (na telefonima opcija SIGN UP)


UPUTSTVO ZA UPOTREBU PLATFORME ZOOM
 
1. Direktno sa sajta HTTP://ZOOM.US/JOIN ukucavanjem ID koda predavaca
2. Preuzimanjem aplikacije sa sajta HTTP://ZOOM.US/DOWNLOAD (preuzima se prva ponuđena verzija)
    Nakon preuzimanja i instalacije bira se opcija Join i ukucava ID kod predavača
3. Preuzimanjem mobilne aplikacije Zoom Cloud Meetings preko GOOGLEPLAY-a gde se takođe bira opcija Join i ukucava ID kod predavača

Napomena: 
Za korišćenje Zoom platforme nije neophodno pravljenje naloga.
VAŽNO: Jako je bitno da se ispoštuju termini predavača.