Srednja medicinska škola "Sveti Vasilije Ostroški"

 


 

 
 

  

 

RASPORED ISPITA- MART

 
 
 
 

PREDMET

 

TERMIN 

UČIONICA

 

Analitička hemija- T+V II

Hemija I, II, III, IV

Hemija III, IV

 

30.03.2023. 16.00h

Učionica 1

 

Anatomija i fiziologija I

Ginekologija i akušerstvo

 

30.03.2023. 16.00h

Učionica 1

 

Biologija I, II, III, IV

 

28.03.2023. 16.00h

Učionica 1

 

Bromatologija sa dijetetikom IV

Toksikološka hemija

Toksikologija III

Bromatologija T+V IV

 

27.03.2023. u 16:00h

Učionica 1

 

Zdravstvena psihologija

Dečija psihologija

Psihologija

Građansko vaspitanje

 

27.03.2023. u 18.45h

Učionica 1

 

Engleski jezik 

 

30.03.2023. u 16.00h

Učionica 1

 

Fizikalna terapija – teorija III, IV

Osnovi kliničke medicine III

Prva pomoć I, IV


Masaža- teorija I,II,III

Specijalna rehabilitacija-teorija 

 

31.03.2023. u 16:30h

Učionica 1

 

Farmaceutska hemija sa analitikom lekova T+V III, IV

Farmaceutsko tehnološke operacije i postupci T+V I

Farmakognozija sa fitoterapijom T+V II, III, IV

Farmakologija i farmakoterapija IV


Kozmetologija


Osnovi kliničke farmacije

Organizacija farmaceutske delatnosti 

 

28.03.2023. u 16.00h

Učionica 1

 

28.03.2023. u 16.00h

Učionica 1

 

28.03.2023. u 16.00h

Učionica 1

 

28.03.2023. u 16.00h

Učionica 1

 

28.03.2023. u 16.00h

Učionica 1

 

Farmaceutska tehnologija T+V II, III, IV

 

27.03.2023. 17:00h

Učionica 1

 

Farmakologija II

 

27.03.2023. u 18:20h

Učionica 1

 

Filozofija IV

 

31.03.2023. u 16.00h

Učionica 1

 

Fizičko vaspitanje

Kultura tela

 

30.03.2023. u 16.00h

Učionica 1

 

Fizika

 

27.03.2023. u 16.30h

Učionica 1

 

Fizikalna terapija – vežbe III, IV

Masaža - vežbe

Specijalna rehabilitacija -vežbe 

Kineziterapija

 

31.03.2023. u 16:00h

Kabinet 12

 

Geografija

 

31.03.2023. u 16.00h

Učionica 1

 

Hematologija sa transfuzilogijom

Histologija-T II

 

27.03.2023. u 16.00h

Učionica 1

 

Hematologija sa transfuzilogijom

Histologija-V II

 

30.03.2023. u 16.00h

Učionica 1

 

Higijena i zdravstveno vaspitanje II

 

 

30.03.2023. u 18:30h

Učionica 1

 

Hirurgija III, IV

 

31.03.2023. 19.00h

Učionica 1

 

Infektologija III,

 
 

31.03.2023. 16.00h

Učionica 1
 
 

Infektologija sa negom IV

 
  Učionica 1
 
 

Interna medicina III, IV

 
 

30.03.2023. u 19.00h

Učionica 1

 

Kineziologija II , III- teorija 

 

30.03.2023. u 16.30h

Učionica 1

 

Kineziologija II, III-vežbe

 

27.03.2023. u 18.00h

Kabinet 12

 

Kineziterapija -teorija 

 

27.03.2023. u 16.20

Učionica 1

 

Književnost za decu

Srpski jezik i književnost

 

29.03.2023. u 16.00h

Učionica 1

 

Laboratorijske tehnike 

 

15.03.2023. u 17.00h

Učionica 1
 

Latinski jezik

 

28.03.2023. u 16.00h

Učionica 1

 

Likovna kultura

 

31.03.2023. u 16.30h

Učionica 1

 

Mikrobiologija i parazitologija sa epidemiologijom

 

30.03.2023. u 19.30h

Učionica 1

 

Mikrobiologija sa epidemiologijom

 

31.03.2023. 16.00h


Učionica 1
 
 


Medicinska biohemija II, III, IV

Medicinska biohemija III, IV- T

 

30.03.2023. u 18:20h

Učionica 1

 

Medicinska biohemija III, IV- V

 

29.03.2023. u 17.00h

Učionica 1

 

Medicinska etika

 

30.03.2023. u 16.00h

Učionica 1

 

Muzička kultura

Muzičko vaspitanje dece ranog uzrasta

 

31.03.2023. u 16.30h

Učionica 1

 

Matematika

Računarstvo i informatika

Medicinska informatika

 

27.03.2023. u 16.00

Učionica 1

 

Neurologija III

 

30.03.2023. u 18.30h

Učionica 1

 

Patologija, Patofiziologija II

 

27.03.2023. u 18.20h

Učionica 1
 

Pedijatrija IV

 

29.03.2023. u 16.00 h

Učionica 1

 

 

Pedijatrija sa negom - teorija III, IV

 

29.03.2023. u 16.00h

Učionica 1

 

Psihijatrija IV

 

27.03.2023. u 17:30h

 

Učionica 1

 

Predškolska pedagogija

Vaspitanje i nega dece ranog uzrasta- teorija III, IV

 

30.03.2023. u 16.30h

Učionica 1

 

Preduzetništvo

 

29.03.2023. u 16.25h

Učionica 1

 

Ustav i prava građana 

Sociologija sa pravima građana

Sociologija

 

27.03.2023. u 16.00h

Učionica 1

  Vaspitanje i nega dece ranog uzrasta - vežbe III, IV  

30.03.2023. u 16.00h

Učionica 1
 

 

Zdravstvena nega dece ranog uzrasta T+V I, II

 

28.03.2023. 16:00h

Kabinet 11

 

Zdravstvena nega i rehabilitacija - teorija

 

27.03.2023. u 16.20

Učionica 1
 

 

Zdravstvena nega i rehabilitacija- vežbe

 

27.03.2023. 18:00h

Kabinet 12

 

Zdravstvena nega T+V  III, IV

 

28.03.2023. u 16.00h

Kabinet 11

 

Zdravstvena nega T+ V I,II

 


27.03.2023.  16.30h

Kabinet 11

 
 
ОБАВЕШТЕЊЕ:

Поштовани родитељи и драги ученици Средње медицинске школe

«Свети Василије Острошки»,

Средња медицинска школа «Свети Василије Острошки» са седиштем у ул. Симина 21а у Београду честита свим родитељима и ученицима Школе успешан завршетак школске 2021/2022 године и овом приликом позива све родитеље, односно законске заступнике чија су деца остварила право уписа да до 12.07.2022.год. изврше  упис у наредну 2022/2023. школску годину.

Као што сте упознати, уговор који сте потписали за школску 2021/2022 годину важи  за једну школску годину, а у наредну школску годину могу се уписати ученици који су успешно завршили претходну годину и који својим успехом, радом и укупним понашањем доприносе развијању позитивне атмосфере у Школи. Ученици који својим понашањем  крше одредбе Правила понашања у школи, а које прописује Школа по основу права на аутономију установе из члана 99. Закона о основама система образовања и васпитања и врше остале недозвољене радње које се на основу члана 83. Закона о основама система образовања и васпитања сматрају тежим повредама обавеза ученика,  не остварују право уписа у школској 2022/2023. години,  а посебно у случајевима када је ученику, због непоштовања Правила понашања утврђених општим актима Школе и Закона изречена васпитно-дисциплинска мера или су постојали услови за изрицање те мере. У школској 2021/2022 год. Школа није примењивала одредбе чл. 10. Уговора о школовању (једнострани раскид уговора) иако су у пијединим случајевима постојали услови за то. Коректним понашањем особља Школе је омогућен неометан завршетак школске године тим ученицима.

С обзиром на то да су мере, начин и поступак заштите и безбедности ученика за време боравка у Школи и за време свих активности које Школа организује прописани  законом и општим актима Школе, у  ту сврху ће Школа предузети све мере које ће омогућити да ученици и наставници у школској 2022/2023 год. у пријатном и стабилном окружењу похађају наставу и обављају све наставне активности предвиђене планом и програмом Школе.

На основу свега изложеног, молимо вас да имате разумевања да Школа на овај начин поштује уговоре о школовању који су потписани  као и одредбе важећих општих аката, као и своју пословну политику, не желећи да угрози ничија права , али и желећи да заштити свој углед ,тиме што се не омогућава упис ученика који својим укупним понашањем ометају да се делатност Школе као образовне и васпитне установе несметано обавља, и тиме гради поверење родитеља и ученика који се школују.

С поштовањем,

Директор

 

Жаклина Богавац

 

 Poštovani,

Obaveštavamo Vas da će Srednja medicinska škola "Sveti Vasilije Ostroški" biti otvorena za administrativne usluge radnim danima 9-17h  

Srdačno,
Srednja medicinska škola
„Sveti Vasilije Ostroški“
Simina 21a


Napomena:

Pratite obaveštenja na sajtu srednje medicinske škole Vasilije Ostroški i našoj facebook stranici, a za dodatne informacije dostupni smo putem telefona 064/1188 391; 064/8412 443


Poštovani,
 
Ukoliko koristite računar za predispitnu proveru, možete pristupiti direktno sa sledećeg linka https://zoom.us/join  ukucavanjem ID broja postavljenog uz predmet
Ukoliko koristite telefon ili tablet za predispitnu proveru  najpre morate instalirati aplikaciju  https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings&hl=sr, a zatim prilikom pokretanja izabrati JOIN I ukucati ID postavljen uz predmet
Platformi ZOOM možete pristupiti bez pravljenja naloga, ali zbog lakseg korišćenja i identifikacije savetuje se da napravite nalog https://zoom.us/signup (na telefonima opcija SIGN UP)


UPUTSTVO ZA UPOTREBU PLATFORME ZOOM
 
1. Direktno sa sajta HTTP://ZOOM.US/JOIN ukucavanjem ID koda predavaca
2. Preuzimanjem aplikacije sa sajta HTTP://ZOOM.US/DOWNLOAD (preuzima se prva ponuđena verzija)
    Nakon preuzimanja i instalacije bira se opcija Join i ukucava ID kod predavača
3. Preuzimanjem mobilne aplikacije Zoom Cloud Meetings preko GOOGLEPLAY-a gde se takođe bira opcija Join i ukucava ID kod predavača

Napomena: 
Za korišćenje Zoom platforme nije neophodno pravljenje naloga.
VAŽNO: Jako je bitno da se ispoštuju termini predavača.