Srednja medicinska škola "Sveti Vasilije Ostroški"

 

OBAVEŠTENJE:

RASPORED ISPITA U FEBRUARU     

PREDMET TERMIN
Sociologija, Sociologija sa pravima građana 24.02.u 15.30h
Predškolska pedagogija, Vaspitanje i nega dece III, IV – teorija i vežbe 24.02. u 16.00h
Higijena sa zdravstvenim vaspitanjem 24.02. u 16.00h
Interna medicina III, IV 24.02. u 16.00h
Anatomija i fiziologija 24.02. u 18.30h
Patologija/Patofiziologija 24.02. u 19.00h
Neurologija 24.02. u 19.30h
Hemija, Analitička hemija 25.02. u 15.00h
Ginekologija i akušerstvo       25.02. u 15.45h
Biologija 25.02. u 15.30h
Medicinska biohemija, Hirurgija III, Histologija 25.02. u 15.30h
Farmaceutsko tehnološke operacije i postupci, Kozmetologija, Farmakognozija sa fitoterapijom 25.02. u 15.30h
Toksikološka hemija, Bromatologija sa dijetetikom, Toksikologija 25.02. u 15.30h
Kultura tela, Fizičko vaspitanje 25.02. u 16.00h
Zdravstvena nega dece ranog uzrasta I, II 25.02. u 16.00h
Srpski jezik i književnost, Književnost za decu 25.02. u 16.00h
Medicinska etika, Filozofija 26.02. u 14.30h
Zdravstvena nega i rehabilitacija, masaža, fizikalna terapija, specijalna rehabilitacija -vežbe 26.02. u 14.30h
Hirurgija IV, Infektologija, Infektologija sa negom -teorija 26.02. u 15.00h
Engleski jezik 26.02. u 15.00h
Psihologija, Zdravstvena psihologija, Dečija psihologija,
Građansko vaspitanje
26.02. u 15.00h
Kineziologija, Kineziterapija - vežbe 26.02. u 16.00h
Zdravstvena nega 1,2,3,4 26.02. u 16.00h
Infektologija sa negom -  vežbe
medicinska sestra – vaspitač
26.02. u 16.00h
Masaža, OKM, Prva pomoć, Specijalna rehabilitacija, Kineziterapija, Kineziologija, Fizikalna terapija- teorija 26.02. u 17.40h
Mikrobiologija sa epidemiologijom 26.02. u 18.00h
Mikrobiologija i parazitologija sa epidemiologijom -teroija 26.02. u 18.00h
Farmakologija 26.02. u 18.30h
Psihijatrija 26.02. u 19.00h
Preduzetništvo 01.03. u 16.30h
Pedijatrija/Pedijatrija sa negom / teorija i vežbe 01.03. u 15.00h
Latinski jezik 04.03. u 16.20h
Farmaceutska tehnologija, Farmaceutska hemija sa analitikom lekova
Organizacija farmaceutske delatnosti, Osnovi kliničke farmacije
08.03. u 14.30h

08.03. u 14.30h
Muzičko vaspitanje dece ranog uzrasta, Muzička kultura  

 Termini koji nedostaju biće istaknuti od ponedeljka.
                                                                                                                                       
Poštovani,

Obaveštavamo Vas da će Srednja medicinska škola "Sveti Vasilije Ostroški" biti otvorena za administrativne usluge radnim danima 8-17h  

Srdačno,
Srednja medicinska škola
„Sveti Vasilije Ostroški“
Simina 21a


Napomena:

Pratite obaveštenja na sajtu srednje medicinske škole Vasilije Ostroški i našoj facebook stranici, a za dodatne informacije dostupni smo putem telefona 064/1188 391; 064/8412 443

Poštovani,
 
Ukoliko koristite računar za predispitnu proveru, možete pristupiti direktno sa sledećeg linka https://zoom.us/join  ukucavanjem ID broja postavljenog uz predmet
Ukoliko koristite telefon ili tablet za predispitnu proveru  najpre morate instalirati aplikaciju  https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings&hl=sr, a zatim prilikom pokretanja izabrati JOIN I ukucati ID postavljen uz predmet
Platformi ZOOM možete pristupiti bez pravljenja naloga, ali zbog lakseg korišćenja i identifikacije savetuje se da napravite nalog https://zoom.us/signup (na telefonima opcija SIGN UP)

UPUTSTVO ZA UPOTREBU PLATFORME ZOOM
 
1. Direktno sa sajta HTTP://ZOOM.US/JOIN ukucavanjem ID koda predavaca
2. Preuzimanjem aplikacije sa sajta HTTP://ZOOM.US/DOWNLOAD (preuzima se prva ponuđena verzija)
    Nakon preuzimanja i instalacije bira se opcija Join i ukucava ID kod predavača
3. Preuzimanjem mobilne aplikacije Zoom Cloud Meetings preko GOOGLEPLAY-a gde se takođe bira opcija Join i ukucava ID kod predavača

Napomena: 
Za korišćenje Zoom platforme nije neophodno pravljenje naloga.
VAŽNO: Jako je bitno da se ispoštuju termini predavača.