Srednja medicinska škola "Sveti Vasilije Ostroški"


Termini ispita za mesec april :
Anatomija i fiziologija ; Patologija ; Higijena sa zdravstvenim vaspitanjem ; Medicinska biohemija ; Infektologija ; Interna medicina III 23.04.2019. u 18.15h
Zdravstvena nega i rehabilitacija - vežbe; Masaža - vežbe ; Kineziologija - vežbe ; Specijalna rehabilitacija - vežbe 22.04.2019. u 09.30h
Interna medicina IV ; Hirurgija IV 24.04.2019. u 14.45h
Kineziologija - teorija ; Kineziterapija - teorija ; Masaža - teorija 22.04.2019. u 15.30h
Ginekologija i akušerstvo 24.04.2019. u 14h
Mikrobiologija sa epidemiologijom 22.04.2019. u 11.45h
Farmakologija 22.04.2019. u 14.45h
Psihijatrija ; Hematologija sa transfuziologijom - teorija 22.04.2019. u 16.45-17.30h
Zdravstvena nega dece ranog uzrasta I,II - teorija, vežbe ; Prva pomoć - teorija, vežbe ; Infektologija - vežbe ; Zdravstvena nega I,II,III,IV - teorija, vežbe ; Osnovi kliničke medicine - vežbe 25.04.2019. u 14h
Latinski jezik 23.04.2019. u 11.30h
Istorija 25.04.2019. u 12.20h
Fizika 24.04.2019. u 13.10h
Engleski jezik 22.04.2019. u 13h
Srpski jezik i književnost ; Književnost za decu 23.04.2019. u 15h
Muzičko vaspitanje dece ranog uzrasta 23.04.2019. u 10h
Pedijatrija23.04.2019. u 10.30h
Psihologija ; Zdravstvena psihologija ; Dečija psihologija ; Građansko vaspitanje 23.04.2019. u 09.30h
Neurologija ; Hirurgija III 25.04.2019. 09.30h
Hematologija sa transfuziologijom - vežbe 23.04.2019. 16.15h
Hemija 24.04.2019 u 13h
Farmakognozija sa fitoterapijom ; Farmaceutsko tehnološke operacije i postupci ; Farmaceutska tehnologija ; Bromatologija 24.04.2019. u 10h
Predškolska pedagogija ; Vaspitanje i nega dece III, IV -teorija, vežbe 24.04.2019. u 15h
Sociologija sa pravima građana 23.04.2019. u 14.45h 
Medicinska etika ; Logika sa etikom 22.04.2019. u 08.35h
Matematika ; Računarstvo i informatika ; Medicinska informatika 23.04.2019. u 13h