Srednja medicinska škola "Sveti Vasilije Ostroški"

Termini ispita za mesec februar 2020:

Zdravstvena nega dece ranog uzrasta I, II - teorija, vežbe; Pedijatrija sa negom III, IV - vežbe (za smer Medicinska sestra-vaspitač); Infektologija sa negom - vežbe (za smer Medicinska sestra-vaspitač); Zdravstvena nega I, II, III, IV - teorija, vežbe; Prva pomoć; Osnove kliničke medicine - vežbe - 24.02. u 16:00, kabinet 11
Analitička hemija; Hemija - 24.02. u 12:00, kabinet 7
Muzičko vaspitanje dece ranog uzrasta; Muzička kultura - 24.02. u 17:00, učionica 2
Književnost za decu; Srpski jezik i književnost - 25.02. u 16:00, kabinet 4
Pedijatrija sa negom III, IV - teorija (za smer Medicinska sestra-vaspitač), Pedijatrija - 25.02. u 14:30, kabinet 11
Ginekologija i akušerstvo - 25.02. u 15:00, kabinet 4
Medicinska etika; Filozofija - 25.02. u 15:00, učionica 6
Hirurgija III; Neurologija - 26.02. u 16:30, učionica 9
Preduzetništvo - 26.02. u 9:30, kabinet 7
Mikrobiologija sa epidemiologijom; Farmakologija - 26.02. u 16:00 / Psihijatrija - 26.02. u 18:00, kabinet 3
Kineziologija - teorija; Kineziterapija - teorija; Masaža - teorija - 26.02. u 10:40, kabinet 3
Psihologija; Dečija psihologija; Zdravstvena psihologija; Građansko vaspitanje - 27.02. u 15:30, kabinet 7
Farmaceutska tehnologija; Farmakognozija sa fitoterapijom; Farmaceutska hemija sa analitikom lekova; Toksikologija; Osnovi kliničke farmacije;
Bromatologija sa dijetetikom; Farmakologija i farmakoterapija; Organizacija farmaceutske delatnosti; Farmaceutsko - tehnološke operacije i postupci; Kozmetologija; - 27.02. u 13:00, kabinet školske laboratorije
Zdravstvena nega i rehabilitacija - teorija; Fizikalna terapija - teorija - 27.02. u 10:40, kabinet 11
Osnove kliničke medicine - teorija; Specijalna rehabilitacija - teorija - 28.02. u 14:30, kabinet 7
Latinski jezik - 28.02. u 15:15, kabinet 7
Zdravstvena nega i rehabilitacija - vežbe; Fizikalna terapija - vežbe; Kineziologija - vežbe; Kineziterapija - vežbe; Masaža - vežbe; Specijalna rehabilitacija - vežbe - 02.03. u 13:50, kabinet 12 
Predškolska pedagogija; Vaspitanje i nega dece III, IV - teorija, vežbe; Maturski ispit (za smer Medicinska sestra-vaspitač) - 03.03. u 15:00, kabinet 3
Anatomija i fiziologija; Higijena sa zdravstvenim vaspitanjem; Medicinska biohemija; Patologija; Patofiziologija; Interna medicina III, IV - 04.03. u 17:30, učionica 10
Engleski jezik - 25.02. u 12:00, kabinet 7
Matematika I, II, III, IV; Računarstvo i informatika; Medicinska informatika - 25.02. u 12:00,kabinet 3
Sociologija; Sociologija sa pravima građana; Ustav i prava građana - 25.02. u 12:30, kabinet 7
Istorija - 25.02. u 15:30, kabinet 3
Fizika - 26.02. u 16:45, kabinet 7
Biologija - 26.02. u 18:30, kabinet 7
Likovna kultura - 27.02. u 15:00, kabinet 3
Izmene termina za ispite kod pojedinih predmeta:

Infektologija sa negom - teorija (za smer Medicinska sestra-vaspitač); Infektologija; Hirurgija IV - 28.02. u 14:00, kabinet 3
 Termini za konsultacije u februarskom ispitnom roku:

Zdravstvena nega i rehabilitacija - teorija; Fizikalna terapija - teorija - 18.02. u 18:00, kabinet 12
Farmaceutska tehnologija; Farmakognozija sa fitoterapijom; Farmaceutska hemija sa analitikom lekova; Toksikologija; Osnovi kliničke farmacije;
Bromatologija sa dijetetikom; Farmakologija i farmakoterapija; Organizacija farmaceutske delatnosti; Farmaceutsko - tehnološke operacije i postupci; Kozmetologija - 19.02. u 9:30, učionica 4
Zdravstvena nega dece ranog uzrasta I, II - teorija, vežbe; Prva pomoć; Zdravstvena nega I, II, III, IV - teorija, vežbe; Pedijatrija sa negom - III, IV - vežbe; Infektologija sa negom - vežbe (za smer Medicinska sestra-vaspitač), Osnove kliničke medicine - vežbe 19.02. u 17:00, kabinet 11
Ginekologija i akušerstvo - 19.02. u 15:00, učionica 9
Pedijatrija sa negom III, IV - teorija (za smer Medicinska sestra-vaspitač); Pedijatrija - 19.02. u 15:00, kabinet 11
Mikrobiologija sa epidemiologijom - 19.02. u 15:00, učionica br.10
Farmakologija - 19.02. u 16:00, kabinet 3
Hirurgija III; Neurologija - 19.02. u 12:00,  kabinet 7
Osnove kliničke medicine - teorija; Specijalna rehabilitacija - teorija - 21.02. u 14:30, učionica 4
Masaža - vežbe; Specijalna rehabilitacija - vežbe; Zdravstvena nega i rehabilitacija - vežbe; Fizikalna terapija - vežbe; Kineziterapija - vežbe
Kineziologija - vežbe - 25.02. u 13:50, kabinet 12
Masaža - teorija; Kineziologija - teorija; Kineziterapija - teorija - 25.02. u 16:15, kabinet 12
Biologija - 24.02. u 19:15, kabinet 3
Anatomija i fiziologija; Patologija; Patofiziologija; Higijena sa zdravstvenim vaspitanjem; Medicinska biohemija; Interna medicina III, IV - 25.02. u 17:30, kabinet 7
Izmene termina za konsultacije kod pojedinih predmeta:

Psihijatrija - 21.02. u 15:00,  kabinet 3
Infektologija - teorija - 25.02 u 13:45h, kabinet 7