Srednja medicinska škola "Sveti Vasilije Ostroški"

 

OBAVEŠTENJE:

RASPORED (zoom) KONSULTACIJA – APRIL
 

PREDMET

DATUM

TERMIN

ID KOD

1.Farmaceutska tehnologija,

2.Farmaceutska hemija sa analitikom lekova

3. Osnovi kliničke farmacije

20.04.

 

17.00h-17.40 

 

621-823-0874

(pass:6ic79K)

1.Zdravstvena nega 1,2. Zdravstvena nega 3,4

15.04

15.04

19.00- 19.40

19.40- 20.25

598-554-5889

1. Infektologija sa negom - vežbe 17.04. 12.00-12.40 598-554-5889

1.Infektologija,

2.Infektologija sa negom –

3. Hirurgija IV

15.04

15.04

15.04

18.30-19.10

18.30-19.10

19.10.-19.50

5949320895

1.Higijena I  zdravstveno vaspitanje

2.Interna medicina III

20.04

 

20.04

20.00-20.40

 

20.40-21.20

 

882-500-5657

3. Interna medicina IV

20.04

21.20 -21 55

882-500-5657

1.Zdravstvena nega dece ranog uzrasta I, II

15.04

17.00-17.40

959-142-1035

1.Ginekologija i akušerstvo

19.04

18.00-18.40

739-000-5287

1.Anatomija i fiziologija

17.04

.18.00-18.40

241-135-7522

1.Neurologija

15.04

17.20-18.00

241-135-7522

1.Patologija/Patofiziologija

17.04

18.40- 19.20

241-135-7522

1.Mikrobiologija sa epidemiologijom

19.04

17.00-17.40

732-067-6978

2.Mikrobiologija i parazitologija sa epidemiologijom -teroija

19.04

17.00-17.40

732-067-6978

3.Farmakologija

19.04

17.45-18.25

732-067-6978

4.Psihijatrija

19.04

17.45-18.25

732-067-6978

1.Medicinska biohemija

2. Hirurgija III

15.04

15.04

19.00-19.40

19.45-20.25

 

282-335-9987

1.Pedijatrija sa negom -vaspitaci

2.Pedijatrija - tehnicari

20.04

17.00-17.40

17.40-18.10

666-482-9872

(pass:7qeNCA)

1.Masaža, III, IV

2.Osnove klinicke medicine,

3.Prva pomoć

4.Farmakologija sa farmakoterapijom,

5.Specijalna rehabilitacija

16.04

14.00- 14.40

14.45- 15.25

487-818-7115

1.Farmaceutsko tehnološke operacije i postupci, 2.Kozmetologija,

3. Farmakognozija sa fitoterapijom

19.04.

19.00-19.40 

430-962-5391

1.Toksikološka hemija, 2.Bromatologija sa dijetetikom, 3.Toksikologija

19.04

19.00-19.40

430-962-5391

1.Infektologija, Infektologija sa negom,

2. Hirurgija IV

 

15.04. u 18.30h

594-932-0895


Poštovani,

Obaveštavamo Vas da će Srednja medicinska škola "Sveti Vasilije Ostroški" biti otvorena za administrativne usluge radnim danima 8-17h  

Srdačno,
Srednja medicinska škola
„Sveti Vasilije Ostroški“
Simina 21a


Napomena:

Pratite obaveštenja na sajtu srednje medicinske škole Vasilije Ostroški i našoj facebook stranici, a za dodatne informacije dostupni smo putem telefona 064/1188 391; 064/8412 443

Poštovani,
 
Ukoliko koristite računar za predispitnu proveru, možete pristupiti direktno sa sledećeg linka https://zoom.us/join  ukucavanjem ID broja postavljenog uz predmet
Ukoliko koristite telefon ili tablet za predispitnu proveru  najpre morate instalirati aplikaciju  https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings&hl=sr, a zatim prilikom pokretanja izabrati JOIN I ukucati ID postavljen uz predmet
Platformi ZOOM možete pristupiti bez pravljenja naloga, ali zbog lakseg korišćenja i identifikacije savetuje se da napravite nalog https://zoom.us/signup (na telefonima opcija SIGN UP)

UPUTSTVO ZA UPOTREBU PLATFORME ZOOM
 
1. Direktno sa sajta HTTP://ZOOM.US/JOIN ukucavanjem ID koda predavaca
2. Preuzimanjem aplikacije sa sajta HTTP://ZOOM.US/DOWNLOAD (preuzima se prva ponuđena verzija)
    Nakon preuzimanja i instalacije bira se opcija Join i ukucava ID kod predavača
3. Preuzimanjem mobilne aplikacije Zoom Cloud Meetings preko GOOGLEPLAY-a gde se takođe bira opcija Join i ukucava ID kod predavača

Napomena: 
Za korišćenje Zoom platforme nije neophodno pravljenje naloga.
VAŽNO: Jako je bitno da se ispoštuju termini predavača.