Srednja medicinska škola "Sveti Vasilije Ostroški"

 
Raspored predispitnih provera
PREDMET TERMIN ID
Kineziterapija teorija-vežbe
Kineziologija teorija-vežbe
31.03. u 15:00h 405-689-9220
Preduzetništvo 01.04. u 10:00h 898-239-8097
Istorija 01.04. u 11:00h 777-607-6854
Matematika 01.04. u 11:30h 374-065-1709
Medicinska etika 01.04. u 12:00h 396-055-7888
Filozofija 01.04. u 13:00h 396-055-7888
Latinski jezik 01.04. u 14:00h 254-627-8199
Specijalna rehabilitacija - teorija
Prva pomoć
Farmakologija i farmakoterapija
Osnove kliničke medicine - teorija
01.04. u 14:00h 487-818-7115
Zdravstvena nega i rehabilitacija – teorija I vežbe
Fizikalna terapija – teorija I vežbe
01.04. u 17:00h 405-689-9220
Pedijatrija sa negom III, IV – teorija I vežbe
Medicinska sestra - vaspitač
01.04. u 17:00h 666-482-9872
Pedijatrija 01.04. u 18:00h 666-482-9872
Građansko vaspitanje 02.04. u 10:00h 218-261-4856
Zdravstvena psihologija
Psihologija
02.04. u 11:00h 218-261-4856
Zdravstvena nega dece ranog uzrasta I, II – teorija I vežbe 02.04. u 11:00h 959-142-1035
Hemija 02.04. u 12:00h 482-380-6840
Farmaceutsko - tehnološke operacije i postupci 02.04. u 15:00h 430-962-5391
Farmaceutska hemija sa analitikom lekova 02.04. u 15:20h 430-962-5391
Bromatologija sa dijetetikom 02.04. u 15:40h 430-962-5391
Hirurgija III 02.04. u 16:00h 407-561-0431
Muzičko vaspitanje dece ranog uzrasta
Muzička kultura
02.04. u 16:45h 214-537-7257
Vaspitanje i nega dece III, IV – teorija
Predškolska pedagogija
02.04. u 17:30h 734-647-1262
Hirurgija IV 03.04. u 10:00h 594-932-0895
Infektologija teorija – medicinska sestra – tehničar
Infektologija sa negom teorija - medicinska sestra – vaspitač
03.04. u 10:00h 594-932-0895
Ginekologija i akušerstvo 03.04. u 14:00h 407-561-0431
Zdravstvena nega I, II, III, IV – teorija I vežbe 03.04. u 15:00h 598-554-5889
Infektologija sa negom -  vežbe – medicinska sestra – vaspitač 03.04. u 15:45h 598-554-5889
Osnove kliničke medicine – vežbe 03.04. u 15:45h 598-554-5889
Književnost za decu 03.04. u 17:00h 642-990-6726
Srpski jezik i književnost 03.04. u 18:00h 642-990-6726
Anatomija i fiziologija 03.04. u 19:00h 882-500-5657
Patologija
Patofiziologija
03.04. u 19:45h 882-500-5657
Higijena sa zdravstvenim vaspitanjem 06.04. u 19:00h 882-500-5657
Ustav I prava građana 06.04. u 12:00h 407-561-0431
Fizika 06.04. u 16:00h 407-561-0431
Medicinska biohemija 07.04. u 19:00h 882-500-5657
Interna medicina III, IV 07.04. u 19:00h 882-500-5657
Vaspitanje i nega dece III, IV – vežbe 07.04. u 20:00h 306-589-4363
Mikrobiologija sa epidemiologijom 08.04. u 09:00h 732-067-6978
Farmakologija 08.04. u 11:00h 732-067-6978
Psihijatrija 08.04. u 13:00h 732-067-6978
Biologija 08.04. u 16:00h 407-561-0431
Engleski jezik – radove slati na mail                                                                   01.04.2020.         vedrana_stanojevic@yahoo.com

Poštovani, Platformi ZOOM možete pristupiti bez pravljenja naloga, ali zbog lakseg korišćenja i identifikacije savetuje se da napravite nalog https://zoom.us/signup (na telefonima opcija SIGN UP)

Poštovani,

Obaveštavamo Vas da će Srednja medicinska škola "Sveti Vasilije Ostroški" u cilju ostvrivanja predispitnih zadataka i provere znanja omogućiti konsultacije sa proverom gradiva svojim vanrednim učenicima, prekvalifikantima i dokvalifikantima.Predmetni profesori će svoja zapažanja o savladanom gradivu uneti u pedagoške sveske što će uzeti u obzir prilikom formalizovanja kada škola ponovo počne sa radom.Prijave za proveru znanja slati na mejl info@smsvasilijeostroski.org uz navođenje sledećih podataka: ime, prezime, smer, godina (I/II/III/IV), predmeti za proveru znanja i obavezno staviti potpis. O terminima održavanja konsultacija preko platforme Zoom bićete naknadno obavešteni.
Što se tiče regulisanja finansijskih obaveza, škola Vam omogućava plaćanje po najpovoljnijem kursu (donjem kupovnom kursu naše banke Credit Agricole). Uplatu možete izvršiti preko poslovnog računa škole: Srednja medicinska škola "Sveti Vasilije Ostroški", Simina 21a, Beograd, broj žiro računa - 330-4013090-71.
Molimo Vas da sledite uputstva na sajtu škole. Za sve dodatne informacije možete kontaktirati našu koleginicu putem telefona 064/ 1188391.

Unapred hvala na razumevanju,
Isidora Trifunović,
SMŠ Sveti Vasilije Ostroški


UPUTSTVO ZA UPOTREBU PLATFORME ZOOM
1. Direktno sa sajta HTTP://ZOOM.US/JOIN ukucavanjem ID koda predavaca
2. Preuzimanjem aplikacije sa sajta HTTP://ZOOM.US/DOWNLOAD (preuzima se prva ponuđena verzija)
    Nakon preuzimanja i instalacije bira se opcija Join i ukucava ID kod predavača
3. Preuzimanjem mobilne aplikacije Zoom Cloud Meetings preko GOOGLEPLAY-a gde se takođe bira opcija Join i ukucava ID kod predavača

Napomena: 
Za korišćenje Zoom platforme nije neophodno pravljenje naloga.
VAŽNO: Jako je bitno da se ispoštuju termini predavača.

Uputstvo PDF, VIDEO

VAZNO  -  Pratite obaveštenja na sajtu srednje medicinske škole Vasilije Ostroški i našoj facebook stranici, a za dodatne informacije dostupni smo putem telefona 064/ 1188391