Srednja medicinska škola "Sveti Vasilije Ostroški"

RASPORED ISPITA – NOVEMBAR (U ŠKOLI)
PREDMET TERMIN
Pedijatrija sa negom III, IV – vežbe 25.11. u 14:30h
Sociologija, Sociologija sa pravima građana
Ustav i prava građana
25.11. u 15:30h
Zdravstvena nega i rehabilitacija, Masaža,
Fizikalna medicina/Fizikalna terapija – PRAKTIČNI DEO
25.11. u 16:00h
Hirurgija III
Medicinska biohemija
Hematologija sa transfuziologijom
25.11. u 17:00h
Specijalna rehabilitacija, Kineziologija, Kineziterapija – PRAKTIČNI DEO 25.11. u 18:00h
Farmaceutsko tehnološke operacije i postupci 26.11. u 10:00h
Kozmetologija 26.11. u 10:15h
Farmakognozija sa fitoterapijom 26.11. u 10:30h
Bromatologija sa dijetetikom 26.11. u 10:45h
Toksikološka hemija 26.11. u 11:00h
Pedijatrija  – teorija i vežbe
Pedijatrija sa negom III, IV - teorija
26.11. u 14:30h
Latinski jezik 26.11. u 15:15h
Srpski jezik i književnost, Književnost za decu 26.11. u 15:30h
Preduzetništvo 26.11. u 16:00h
Zdravstvena nega dece ranog uzrasta I, II – teorija i vežbe 26.11. u 16:00h
Fizičko vaspitanje, Kultrura tela 26.11. u 16:00h
Zdravstvena nega I, II, III, IV – teorija i vežbe
Infektologija sa negom - vežbe
26.11. u 16:00h
Psihijatrija
Farmakologija
26.11. u 16:30h
Anatomija i fiziologija 26.11. u 16:30h
Ginekologija i akušerstvo 26.11. u 17:00h
Laboratorijske tehnike
Mikrobiologija i parazitologija sa epidemiologijom - vežbe
26.11. u 17:00h
Mikrobiologija sa epidemiologijom
Mikrobiologija i parazitologija sa epidemiologijom - teorija
26.11. u 17:15h
Infektologija/ Infektologija sa negom - teorija
Hirurgija IV
26.11. u 17:30h
Neurologija 26.11. u 17:30h
Infektologija/ Infektologija sa negom - teorija
Hirurgija IV
26.11. u 17:30h
Istorija 26.11. u 17:30h
Patologija/ Patofiziologija 26.11. u 18:00h
Zdravstvena nega i rehabilitacija
Fizikalna medicina/Fizikalna terapija – teorija
26.11. u 18:00h
Muzička kultura, Muzičko vaspitanje dece ranog uzrasta 26.11. u 18:00h
Biologija 27.11. u 09:00h
Hemija, Analitička hemija 27.11. u 13:00h
Zdravstvena psihologija, Dečija psihologija 27.11. u 14:00h
Psihologija, Građansko vaspitanje 27.11. u 14:30h
Medicinska etika 27.11. u 15:00h
Engleski jezik 30.11. u 13:00h
Farmaceutska hemija sa analitikom lekova
Farmaceutska tehnologija
30.11. u 14:00h
Kineziterapija – teorija 30.11. u 14:00h
Fizika 30.11. u 15:00h
Interna medicina III, IV
Higijena sa zdravstvenim vaspitanjem
30.11. u 17:00h
Predškolska pedagogija
Vaspitanje i nega dece III, IV – teorija i vežbe
01.12. u 17:00h
Matematika, Informatika i računarstvo, Medicinska informatika 01.12. u 12:00h
Maturski ispit – medicinska sestra  vaspitač 01.12. u 17:00h
Dermatologija, Dermatologija sa negom,
Estetska hirurgija - vežbe
02.12. u 13.00h
Farmakologija i farmakoterapija
Prva pomoć, OKM, Kineziologija, Masaža - teorija
04.12. u 17:30h
Dermatologija, Dermatologija sa negom,
Estetska hirurgija - teorija
04.12. u 18:15h
Likovna kultura  

Napomena: Termini iz preostalih ispita biće naknadno istaknuti
Poštovani,

Obaveštavamo Vas da će Srednja medicinska škola "Sveti Vasilije Ostroški" biti otvorena za administrativne usluge radnim danima 8-17h  

Srdačno,
Srednja medicinska škola
„Sveti Vasilije Ostroški“
Simina 21a


Napomena:

Pratite obaveštenja na sajtu srednje medicinske škole Vasilije Ostroški i našoj facebook stranici, a za dodatne informacije dostupni smo putem telefona 064/1188 391; 064/8412 443

Poštovani,
 
Ukoliko koristite računar za predispitnu proveru, možete pristupiti direktno sa sledećeg linka https://zoom.us/join  ukucavanjem ID broja postavljenog uz predmet
Ukoliko koristite telefon ili tablet za predispitnu proveru  najpre morate instalirati aplikaciju  https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings&hl=sr, a zatim prilikom pokretanja izabrati JOIN I ukucati ID postavljen uz predmet
Platformi ZOOM možete pristupiti bez pravljenja naloga, ali zbog lakseg korišćenja i identifikacije savetuje se da napravite nalog https://zoom.us/signup (na telefonima opcija SIGN UP)

UPUTSTVO ZA UPOTREBU PLATFORME ZOOM
 
1. Direktno sa sajta HTTP://ZOOM.US/JOIN ukucavanjem ID koda predavaca
2. Preuzimanjem aplikacije sa sajta HTTP://ZOOM.US/DOWNLOAD (preuzima se prva ponuđena verzija)
    Nakon preuzimanja i instalacije bira se opcija Join i ukucava ID kod predavača
3. Preuzimanjem mobilne aplikacije Zoom Cloud Meetings preko GOOGLEPLAY-a gde se takođe bira opcija Join i ukucava ID kod predavača

Napomena: 
Za korišćenje Zoom platforme nije neophodno pravljenje naloga.
VAŽNO: Jako je bitno da se ispoštuju termini predavača.