Srednja medicinska škola "Sveti Vasilije Ostroški"


Termini konsultacija za mesec novembar 2019.
Neurologija ; Hirurgija III 18.11.2019. u 16.40h učionica br. 9
Anatomija i fiziologija ; Higijena sa zdravstvenim vaspitanjem ; Patologija ; Medicinska biohemija ; Infektologija ; Infektologija sa negom - teorija ; Interna medicina III 18.11.2019. u 17.30h učionica br.10
Biologija 19.11.2019. od 19.15-20h učionica br.10
Mikrobiologija sa epidemiologijom ; Psihijatrija 19.11.2019. od 09.35-10.30h učionica br.9
Farmakologija ; Psihijatrija 19.11.2019. od 10.30-11.15h učionica br.9
Ginekologija i akušerstvo 19.11.2019. u 15h učionica br.6
Zdravstvena nega I,II,III,IV ; Zdravstvena nega dece ranog uzrasta I,II ; Prva pomoć ; Pedijatrija sa negom - vežbe ; Infektologija sa negom - vežbe 21.11.2019. u 13h kabinet br.13
Farmaceutska tehnologija; Osnove kliničke farmacije ; Farmakognozija sa fitoterapijom; Ogranizacija farmaceutske delatnosti ; Farmaceutska hemija sa analitikom lekova ; Toksikologija 21.11.2019. u 13.15 učionica br.10