Srednja medicinska škola "Sveti Vasilije Ostroški"


Termini konsultacija za mesec oktobar 2019:
Zdravstvena nega dece ranog uzrasta I,II ; Prva pomoć ; Infektologija sa negom- vežbe ; Pedijatrija sa negom - vežbe 25.10.2019. u 15h
Zdravstvena nega I,II,III,IV ; Prva pomoć 25.10.2019. od 15h
Kineziologija - teorija ; Kineziterapija - teorija ; Masaža - teorija 22.10.2019. u 16.15h
Zdravstvena nega i rehabilitacija - vežbe; Masaža - vežbe; Specijalna rehabilitacija - vežbe ; Kineziologija - vežbe 22.10.2019. u 15.35h
Psihijatrija 22.10.2019. 09.30-10.15h
Farmakologija ; Mikrobiologija sa epidemiologijom 22.10.2019. 09.30-10.15h
Patologija ; Interna medicina III; Infektologija ; Anatomija i fiziologija ; Higijena sa zdravstvenim vaspitanjem ; Medicinska biohemija 21.10.2019. u 17.30h
Ginekologija i akušerstvo 22.10.2019. u 14.30h
Neurologija ; Hirurgija III 21.10.2019. u 16.40h
Interna medicina IV; Hirurgija IV 24.10.2019.