Srednja medicinska škola "Sveti Vasilije Ostroški" 
Termini ispita za mesec avgust : Korigovani termini

Preduzetništvo 26.08.2019. u 17h kabinet br. 7
Muzička kultura ; Muzičko vaspitanje dece ranog uzrasta 26.08.2019. u 17h kabinet br. 7
Neurologija 26.08.2019. u 15h
Građansko vaspitanje ; Psihologija ; Zdravstvena psihologija ; Dečija psihologija 27.08.2019. u 18h učionica br. 1
Biologija 27.08.2019. u 17h učionica br. 1
Anatomija i fiziologija ; Patologija ; Interna medicina III ; Higijena sa zdravstvenim vaspitanjem ; Medicinska biohemija ; Infektologija ; Infektologija sa negom - teorija 27.08.2019. u 17h učionica br. 6
Medicinska etika 28.08.2019. u 17h kabinet br. 7
Latinski jezik 28.08.2019. u 14h kabinet br.7
Srpski jezik i književnost ; Književnost za decu 28.08.2019. u 16h kabinet br. 7
Ginekologija i akušerstvo 27.08.2019. u 17h učionica br. 1
Zdravstvena nega dece I,II,III,IV ;Zdravstvena nega dece ranog uzrasta I,II ;Prva pomoć ;Infektologija sa negom - vežbe ; 29.08.2019. u 13h učionica br.3
Matematika ; Medicinska informatika 29.08.2019. u 12h učionica br. 1
Geografija 29.08.2019. u 12h učionica br. 1
Engleski jezik 29.08.2019. u 12h kabinet br. 7
Fizika29.08.2019. u 14h učionica br. 1
Predškolska pedagogija ; Vaspitanje i nega dece -teorija 29.08.2019. u 15h učionica br. 3
OKM ; Estetska hirurgija sa negom - teorija 29.08.2019. u 14h kabinet br. 7
Likovna kultura 26.08.2019. u 16h učionica br. 3
Sociologija sa pravima građana 30.08.2019. u 09.30h kabinet br. 7
Zdravstvena nega i rehabilitacija - vežbe ; Masaža - vežbe ; Kineziologija - vežbe ; Specijalna rehabilitacija - vežbe 30.08.2019. u 12.30h učionica br. 1
Farmakologija ; Mikrobiologija sa epidemiologijom ; Psihijatrija 30.08.2019. u 12.30h učionica br. 2
Farmaceutsko tehnološke operacije i postupci ; Toksikologija 30.08.2019.  u 15.30h učionica br. 3
Hemija 02.09.2019. u 15h kabinet br. 7
Vaspitanje i nega dece - vežbe 03.09. 2019. u 15h

Termini maturskog ispita za smer medicinska sestra-tehničar ; farmaceutski tehničar ; kozmetički tehničar

Praktični ispit za smer medicinska sestra-tehničar 26.08.2019. u 09h kabinet br. 13 ( drugi sprat škole )
Praktični ispit za smer kozmetički tehničar 27.08.2019. u 10h kabinet br. 12 ( drugi sprat škole )
Praktični ispit za smer farmaceutski tehničar 27.08.2019. u 11h kabinet br.12 ( drugi sprat škole )
Test za proveru stručno teorijskih znanja za smer medicinska sestra-tehničar 27.06.2019. u 10h amfiteatar škole ( prvi sprat )
Test za proveru stručno teorijskih znanja za smer Farmaceutski tehničar i Kozmetički tehničar 28.08.2019. u 10h amfiteatar škole ( prvi sprat )
Srpski jezik i književnost za smer medicinska sestra- tehničar , farmaceutski tehničar, kozmetički tehničar 29.08.2019. u 09h amfiteatar škole ( prvi sprat )