Srednja medicinska škola "Sveti Vasilije Ostroški"


Termini ispita  za mesec jun :

Zdravstvena nega i rehabilitacija-vežbe;Fizikalna medicina - vežbe ;Specijalna rehabilitacija - vežbe; Masaža-vežbe ; Kineziologija-vežbe 24.06.2019.u 08.30
Mikrobiologija sa epidemiologijom ;Farmakologija  ; Psihijatrija 24.06.2019. u 16h
Anatomija i fiziologija ; Patologija ; Higijena sa zdravstvenim vaspitanjem ;Interna medicina III ; Infektologija ; Medicinska biohemija 24.06.2019. u 16h
Neurologija ; Hirurgija III 
Interna medicina IV ; Hirurgija IV 25.06.2019. u 15h
Zdravstvena nega dece ranog uzrasta I,II-teorija, vežbe ; Prva pomoć ; ( Pedijatrija sa negom - vežbe; Infektologija sa negom - vežbe : Za smer Medicinska sestra-vaspitač ) 27.06.2019. u 14h
Ginekologija i akušerstvo 2606.2019. u 12h
Kineziologija- teorija ; Kineziterapija-teorija; Masaža-teorija 
Zdravstvena nega I,II,III,IV -teorija, vežbe ; Prva pomoć ( za smer Medicinska sestra-tehničar )  28.06.2019. u 12h
Preduzetništvo 25.06.2019. u 11h
Matematika ; Računarstvo i informatika ; Medicinska informatika 24.06.2019. u 13h
Geografija 24.06.2019. u 13h
Istorija 25.06.2019. u 15h
Latinski jezik 25.06.2019. u 15h
Psihologija ; Zdravstvena psihologija ; Dečija psihologija ; Građansko vaspitanje 26.06.2019. u 09h
Pedijatrija 27.06.2019. u 14.30h
Hemija 25.06.2019. u 12h
Engleski jezik 28.06.2019. u 12h
Predškolska pedagogija 27.06.2019. u 15h
Vaspitanje i nega dece - teorija, vežbe 27.06.2019. u 15h
Farmaceutsko tehnološke operacije i postupci ; Farmakognozija sa fitoterapijom ; Toksikologija ; Kozmetologija ; Dermatologija - teorija 27.06.2019. u 15.30
Dermatologija - vežbe 27.06.2019. u 16h
Medicinska etika
Zdravstvena nega i rehabilitacija -teorija ; Kineziologija -teorija ; Masaža -teorija ; Specijalna rehabilitacija 24.06.2019. u 18h