Srednja medicinska škola "Sveti Vasilije Ostroški"


VAŽNO
  • Ispit iz predmeta Ginekologija i akušerstvo se odlaže za 03.07. u 15:00h
  • Ispit iz predmeta Zdravstvena nega dece ranog uzrasta I, II – teorija i vežbe 25.06. se pomera za 17:30h
  • Ispit iz predmeta Fizičko vaspitanje, Kultrura tela se odlaže za 25.06. u 16:00

RASPORED ISPITA - JUN 

PREDMET

TERMIN

Matematika, Medicinska informatika, Informatika i računarstvo

22.06. u 14:00

Specijalna rehabilitacija, Kineziterapija, Kineziologija, Masaža, Fizikalna terapija, 

Zdravstvena nega i rehabilitacija - vežbe

22.06. u 14:30

Preduzetništvo

22.06. u 14:30

Ginekologija i akušerstvo

03.07. u 15:00

Zdravstvena psihologija, Dečija psihologija,

Psihologija, Građansko vaspitanje

22.06. u 17:00

Hirurgija IV

Infektologija (teorija) – medicinska sestra  tehničar

22.06. u 18:00

Infektologija sa negom (vežbe) – medicinska sestra  vaspitač

22.06. u 18:00

Infektologija sa negom (teorija) – medicinska sestra vaspitač

22.06. u 18:40

Geografija

23.06. u 12:00

Sociologija, Sociologija sa pravima građana, Ustav i prava građana

23.06. u 14:30

Latinski jezik

23.06. u 15:00

Kineziologija, Kineziterapija, Masaža – teorija

23.06. u 16:30

Istorija

23.06. u 17:00

Kozmetologija

24.06. u 14:30

Farmaceutska tehnologija

24.06. u 15:00

Farmaceutska hemija sa analitikom lekova

24.06. u 15:20

Farmakognozija sa fitoterapijom

24.06. u 15:40

Osnovi kliničke farmacije

24.06. u 16:00

Toksikologija, Organizacija farmaceutske delatnosti,

Farmaceutsko tehnološke operacije i postupci

24.06. u 16:15

Neurologija, Hirurgija III

24.06. u 16:30

Fizika

24.06. u 17:00

Fizičko vaspitanje, Kultrura tela

25.06. u 16:00

Zdravstvena nega dece ranog uzrasta I, II – teorija i vežbe

25.06. u 17:30

Književnost za decu, Srpski jezik i književnost

25.06. u 15:00

Medicinska etika

25.06. u 15:30

Muzičko vaspitanje dece ranog uzrasta, Muzička kultura

25.06. u 16:00

Pedijatrija sa negom III, IV (teorija)  – medicinska sestra  vaspitač

25.06. u 16:30

Pedijatrija sa negom III, IV (vežbe)  – medicinska sestra  vaspitač

25.06. u 17:00

Pedijatrija III, IV  – medicinska sestra  tehničar

25.06. u 17:30

Vaspitanje i nega dece III, IV - teorija i vežbe
Predškolska pedagogija
Maturski ispit - medicinska sestra vaspitač
26.06. u 15:00

Engleski jezik

29.06. u 14:30

Prva pomoć, Specijalna rehabilitacija (teorija),

Farmakologija i farmakoterapija

29.06. u 15:00

Patologija/ Patofiziologija

29.06. u 16:00

Higijena sa zdravstvenim vaspitanjem

29.06. u 16:20

Medicinska biohemija

29.06. u 16:50

Anatomija i fiziologija

29.06. u 17:20

Interna medicina III, IV

29.06. u 17:50

Zdravstvena nega I, II, III, IV – teorija i vežbe

30.06. u 15:00

Biologija

03.07. u 15:00

Mikrobiologija sa epidemiologijom, Farmakologija

03.07. u 16:30

Psihijatrija

03.07. u 17:30PRIJAVLJIVANJE ISPITA ZA JUNSKI ROK

Obaveštavamo sve učenike da se prijave podnose najkasnije do 15.06. u školskim prostorijama.

Srednja medicinska škola
„Sveti Vasilije Ostroški“
Simina 21a
Poštovani,

Obaveštavamo Vas da će Srednja medicinska škola "Sveti Vasilije Ostroški" biti otvorena za administrativne usluge radnim danima 9-17h  počev od 11. maja 2020.

Srdačno,
Srednja medicinska škola
„Sveti Vasilije Ostroški“
Simina 21a

 
 
Napomena:
Pratite obaveštenja na sajtu srednje medicinske škole Vasilije Ostroški i našoj facebook stranici, a za dodatne informacije dostupni smo putem telefona 064/1188 391; 064/8412 443

Poštovani,
 
Ukoliko koristite računar za predispitnu proveru, možete pristupiti direktno sa sledećeg linka https://zoom.us/join  ukucavanjem ID broja postavljenog uz predmet
Ukoliko koristite telefon ili tablet za predispitnu proveru  najpre morate instalirati aplikaciju  https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings&hl=sr, a zatim prilikom pokretanja izabrati JOIN I ukucati ID postavljen uz predmet
Platformi ZOOM možete pristupiti bez pravljenja naloga, ali zbog lakseg korišćenja i identifikacije savetuje se da napravite nalog https://zoom.us/signup (na telefonima opcija SIGN UP)

UPUTSTVO ZA UPOTREBU PLATFORME ZOOM
 
1. Direktno sa sajta HTTP://ZOOM.US/JOIN ukucavanjem ID koda predavaca
2. Preuzimanjem aplikacije sa sajta HTTP://ZOOM.US/DOWNLOAD (preuzima se prva ponuđena verzija)
    Nakon preuzimanja i instalacije bira se opcija Join i ukucava ID kod predavača
3. Preuzimanjem mobilne aplikacije Zoom Cloud Meetings preko GOOGLEPLAY-a gde se takođe bira opcija Join i ukucava ID kod predavača

Napomena: 
Za korišćenje Zoom platforme nije neophodno pravljenje naloga.
VAŽNO: Jako je bitno da se ispoštuju termini predavača.