Srednja medicinska škola "Sveti Vasilije Ostroški"

 

OBAVEŠTENJE:


RASPORED ISPITA – OKTOBAR 2021.

 

PREDMET

TERMIN

Preduzetništvo 

28.10.2021. u 15:00h

Ginekologija i akušerstvo 

27.10.2021. u 17:00h

Fizika

25.10.2021. u 15:30h

Književnost za decu, Srpski jezik i književnost 

29.10.2021. u 16:00h

Latinski jezik

26.10.2021. u 14:00h

Biologija 

29.10.2021. u 15:30h

Anatomija i fiziologija 

28.10.2021. u 16:00h

Patologija

27.10.2021. u 18:00h

Neurologija

27.10.2021. u 18:30h

Masaža, Fizikalna terapija, Specijalna rehabilitacija, Kineziterapija, Kineziologija  - teorijski deo 

27.10.2021. u 15:35h

Specijalna rehabilitacija- teorija, Prva pomoć, Osnove kliničke medicine, Masaža – teorija

29.10.2021. u 16:30h

Matematika, Računarstvo i informatika, Medicinska informatika

26.10.2021. u 15:00h

Engleski jezik 

28.10.2021. u 15:00h

Hemija, Analitička hemija, Organska hemija

28.10.2021. u 15:00h

Zdravstvena nega 1,2,3,4 

25.10.2021. u 16:00h

Hirurgija 3

Medicinska biohemija                              

Estetska hirurgija sa negom

25.10.2021. u 15:30h

Medicinska biohemija i hematologija 3 i 4

27.10.2021. u 16:00h

Histologija

Mikrobiologija i parazitologija sa epidemiologijom –teorija

28.10.2021. u 16:00h

Masaža 2, Fizikalna terapija 3, 4 - praktični deo

25.10.2021. u 15:00h

Zdravstvena nega i rehabilitacija, Kineziologija 2, 3 – praktični deo

25.10.2021. u 17:30h

Fizičko vaspitanje , Kultura tela

28.10.2021. u 16:00h

Zdravstvena nega dece ranog uzrasta 1,2 

26.10.2021. u 18:00h

Hirurgija 4

27.10.2021. u 17:00h

Infektologija, Infektologija sa negom – teorija

27.10.2021. u 16:30h

Higijena sa zdravstvenim vaspitanjem

28.10.2021. u 16:00h

Interna medicina 3,4 

27.10.2021. u 19:00h

Mikrobiologija sa epidemiologijom

28.10.2021. u 16:00h

Farmakologija 

27.10.2021. u 18:20h

Psihijatrija

27.10.2021. u 19:15h

Medicinska etika, Logika sa etikom, Filozofija

26.10.2021. u 17:30h

Estetska nega

26.10.2021. u 12:45h

Psihologija, Zdravstvena psihologija, Dečija psihologija, Građansko vaspitanje

29.10.2021. u 17:30h

Infektologija sa negom – vežbe

25.10.2021. u 16:00h

Mikrobiologija i parazitologija sa epidemiologijom –vežbe

27.10.2021. u 18:00h

Sociologija, Ustav i prava građana

26.10.2021. u 14:35h

Pedijatrija sa negom  - vežbe

26.10.2021. u 17:00h

Pedijatrija, pedijatrija sa negom  -teorija

28.10.2021. u 17:00h

Vaspitanje i nega dece ranog uzrasta – vežbe

26.10.2021. u 15:00h

Vaspitanje i nega dece ranog uzrasta – teorija

26.10.2021. u 17:00h

Predškolska pedagogija

26.10.2021. u 17:00h

Istorija

26.10.2021. u 18:00h

Kozmetologija, Osnovi kliničke farmacije, Farmakognozija sa fitoterapijom, Farmaceutsko tehnološke operacije i postupci, Farmaceutska tehnologija

27.10. 2021. u 15:30h

Likovna umetnost

29.10.2021. u 16:30h

Muzička Kultura

 


Poštovani,

Obaveštavamo Vas da će Srednja medicinska škola "Sveti Vasilije Ostroški" biti otvorena za administrativne usluge radnim danima 9-17h  

Srdačno,
Srednja medicinska škola
„Sveti Vasilije Ostroški“
Simina 21a


Napomena:

Pratite obaveštenja na sajtu srednje medicinske škole Vasilije Ostroški i našoj facebook stranici, a za dodatne informacije dostupni smo putem telefona 064/1188 391; 064/8412 443


Poštovani,
 
Ukoliko koristite računar za predispitnu proveru, možete pristupiti direktno sa sledećeg linka https://zoom.us/join  ukucavanjem ID broja postavljenog uz predmet
Ukoliko koristite telefon ili tablet za predispitnu proveru  najpre morate instalirati aplikaciju  https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings&hl=sr, a zatim prilikom pokretanja izabrati JOIN I ukucati ID postavljen uz predmet
Platformi ZOOM možete pristupiti bez pravljenja naloga, ali zbog lakseg korišćenja i identifikacije savetuje se da napravite nalog https://zoom.us/signup (na telefonima opcija SIGN UP)


UPUTSTVO ZA UPOTREBU PLATFORME ZOOM
 
1. Direktno sa sajta HTTP://ZOOM.US/JOIN ukucavanjem ID koda predavaca
2. Preuzimanjem aplikacije sa sajta HTTP://ZOOM.US/DOWNLOAD (preuzima se prva ponuđena verzija)
    Nakon preuzimanja i instalacije bira se opcija Join i ukucava ID kod predavača
3. Preuzimanjem mobilne aplikacije Zoom Cloud Meetings preko GOOGLEPLAY-a gde se takođe bira opcija Join i ukucava ID kod predavača

Napomena: 
Za korišćenje Zoom platforme nije neophodno pravljenje naloga.
VAŽNO: Jako je bitno da se ispoštuju termini predavača.