Srednja medicinska škola "Sveti Vasilije Ostroški"

 

OBAVEŠTENJE:


 

RASPORED (zoom) KONSULTACIJA – JUN 2021.

PREDMET

TERMIN

ID KOD

Farmaceutska tehnologija, Farmaceutska hemija sa analitikom lekova

Organizacija farmaceutske delatnosti, Osnovi kliničke farmacije

 

 

16.06. u 18.00h

621-823-0874

(pass:6ic79K)

Zdravstvena nega 1,2,3,4

16.06. u 19.00h

598-554-5889

Infektologija sa negom -  vežbe – medicinska sestra – vaspitač

16.06. u 19.40h

598-554-5889

Higijena sa zdravstvenim vaspitanjem

15.06. u 20.00h

882-500-5657

Interna medicina

15.06. u 20.00h

882-500-5657

Zdravstvena nega dece ranog uzrasta

15.06. u 17.00h

959-142-1035

Ginekologija i akušerstvo

16.06. u 18.00h

739-000-5287

Anatomija i fiziologija

15.06. u 18.30h

241-135-7522

Neurologija

15.06. u 19.00h

241-135-7522

Patologija/Patofiziologija

15.06. u 19.30h

241-135-7522

Mikrobiologija sa epidemiologijom

15.06. u 17.30h

732-067-6978

Mikrobiologija i parazitologija sa epidemiologijom -teroija

15.06. u 17.30h

732-067-6978

Farmakologija

15.06. u 18.30h

732-067-6978

Psihijatrija

15.06. u 18.30h

732-067-6978

Medicinska biohemija III,IV

Hirurgija III

Hematologija sa transfuziologijom

Histologija

16.06. u 20.00h

282-335-9987

Vaspitanje i nega dece III, IV

biljana.acimovic@gmail.com

Pedijatrija/Pedijatrija sa negom-teorija

dr.marijana.jovanovic@gmail.com

Pedijatrija sa negom-vežbe

17.06. u 18h

749-084-0531

Farmaceutsko tehnološke operacije i postupci, Kozmetologija, Farmakognozija sa fitoterapijom

15.06. u 18.00h

430-962-5391

Toksikološka hemija, Bromatologija sa dijetetikom, Toksikologija

15.06. u 18.00h

430-962-5391

Infektologija, Infektologija sa negom, Hirurgija IV

15.06. u 19.00h

594-932-0895

Fizikalna terapija - teorija

16.06. u 15:45

607-603-5169

Kineziterapija - teorija

16.06. u 15:00

607-603-5169

Specijalna rehabilitacija- teorija, Prva pomoć, Osnove kliničke medicine, Masaža - teorija, Farmakologija sa farmakoterapijom

18.06. u 18:30

487-818-7115

Laboratorijske tehnike

15.06. u 17:00

478-559-6855

Masaža – vežbe, Zdravstvena nega i rehabilitacija – vežbe, Kineziologija – vežbe, Fizikalna terapija – vežbe, Fizikalna medicina - vežbe

16.06. u 12h

405-689-9220

                REZULTATI MATURSKOG ISPITA

                MEDICINSKA SESTRA – TEHNIČAR

PREZIME

IME

SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

GRUPA PREDMETA – ispit za proveru stručno-teorijskih znanja

MATURSKI PRAKTIČNI RAD

SREDNJA OCENA

Аритоновић

Никола

5

5

5

5,00

Гвозденовић

Анђела

5

4

5

4,67

Гудаловић

Јован

3

4

3

3,33

Јаслар

Бојана

4

4

5

4,33

Коваљ

Зоја

5

5

5

5,00

Кујунџић

Милица

5

4

5

4,67

Лекић

Мила

5

5

5

5,00

Лелић

Филип

5

5

5

5,00

Миленковић

Анастасија

5

5

4

4,67

Милетић

Јелена

5

5

5

5,00

Мирковић

Теодора

5

5

5

5,00

Нишавић

Анђелија

4

5

2

3,67

Огњановић

Урош

5

5

5

5,00

Пејчић

Теодора

5

3

5

4,33

Перишић

Ана

5

5

5

5,00

Петровић

Тамара

5

5

5

5,00

Радовановић

Сандра

5

4

5

4,67

Савић

Ана

5

5

5

5,00

Саковић

Емилија

5

5

3

4,33

Стевановић

Анастасија

5

4

5

4,67

Стошић

Андреа

5

5

5

5,00

Талић

Ана

5

5

5

5,00

Чучуровић

Милица

5

5

5

5,00

Стевановић

Валерија

5

5

4

4,67

Марковић

Данијела

 

5

5

 

Вељковић

Зорана

 

5

5

 

Георгиев

Санела

 

5

5

 

Боровина

Николина

5

5

5

5,00

Анчевски

Јелена

5

5

5

5,00

Спасић

Милица

4

5

5

4,67

Нешић

Соња

 

5

5

 

 


Poštovani,

Obaveštavamo Vas da će Srednja medicinska škola "Sveti Vasilije Ostroški" biti otvorena za administrativne usluge radnim danima 8-17h  

Srdačno,
Srednja medicinska škola
„Sveti Vasilije Ostroški“
Simina 21a


Napomena:

Pratite obaveštenja na sajtu srednje medicinske škole Vasilije Ostroški i našoj facebook stranici, a za dodatne informacije dostupni smo putem telefona 064/1188 391; 064/8412 443

Poštovani,
 
Ukoliko koristite računar za predispitnu proveru, možete pristupiti direktno sa sledećeg linka https://zoom.us/join  ukucavanjem ID broja postavljenog uz predmet
Ukoliko koristite telefon ili tablet za predispitnu proveru  najpre morate instalirati aplikaciju  https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings&hl=sr, a zatim prilikom pokretanja izabrati JOIN I ukucati ID postavljen uz predmet
Platformi ZOOM možete pristupiti bez pravljenja naloga, ali zbog lakseg korišćenja i identifikacije savetuje se da napravite nalog https://zoom.us/signup (na telefonima opcija SIGN UP)

UPUTSTVO ZA UPOTREBU PLATFORME ZOOM
 
1. Direktno sa sajta HTTP://ZOOM.US/JOIN ukucavanjem ID koda predavaca
2. Preuzimanjem aplikacije sa sajta HTTP://ZOOM.US/DOWNLOAD (preuzima se prva ponuđena verzija)
    Nakon preuzimanja i instalacije bira se opcija Join i ukucava ID kod predavača
3. Preuzimanjem mobilne aplikacije Zoom Cloud Meetings preko GOOGLEPLAY-a gde se takođe bira opcija Join i ukucava ID kod predavača

Napomena: 
Za korišćenje Zoom platforme nije neophodno pravljenje naloga.
VAŽNO: Jako je bitno da se ispoštuju termini predavača.