Srednja medicinska škola "Sveti Vasilije Ostroški"

 

OBAVEŠTENJE:

RASPORED ISPITA U JULSKOM ISPITNOM ROKU

DODATNI ISPIT IZ PREDMETA VASPITANJE I NEGA DECE RANOG UZRASTA (TEORIJA I PRAKTIČNI DEO), BIĆE ODRŽAN 02.08.2021. U 16h 

PREDMET

TERMIN

Preduzetništvo

28.07.2021. u 17:00h

Ginekologija i akušerstvo

04.08.2021. u 16:00h

Fizika

26.07.2021. u 15:00h

Književnost za decu, Srpski jezik i književnost

27.07.2021. u 14:00h

Latinski jezik 

26.07.2021. u 14:00h

Biologija

03.08.2021. u 16:00h

Anatomija i fiziologija 

27.07.2021. u 15:00h

Patologija

27.07.2021. u 15:00h

Neurologija

27.07.2021. u 15:00h

Masaža, Fizikalna terapija, Specijalna rehabilitacija, Kineziterapija, Kineziologija  - teorijski deo

02.08.2021. u 15:00h

Prva pomoć

02.08.2021. u 15:00h

Matematika, Računarstvo i informatika, Medicinska informatika

27.07.2021. u 15:00h

Engleski jezik

27.07.2021. u 15:00h

Hemija, Analitička hemija, Organska hemija

29.07.2021. u 15:00h

Zdravstvena nega 1,2,3,4 

29.07.2021. u 16:00h

Hirurgija 3

Medicinska biohemija  - teorija

Hematologija sa transfuziologijom – teorija

Histologija

26.07.2021. u 15:00h

Masaža 2, Zdravstvena nega i rehabilitacija, Fizikalna terapija 3, 4, Kineziologija 2, 3 – praktični deo

27.07.2021. u 15:00h

Fizičko vaspitanje , Kultura tela

27.07.2021. u 13:00h

Zdravstvena nega dece ranog uzrasta 1,2 

26.07.2021. u 15:30h

Hirurgija 4, Infektologija, Infektologija sa negom – teorija

26.07.2021. u 14:30h

Higijena sa zdravstvenim vaspitanjem

28.07.2021. u 14:00h

Interna medicina 3,4

28.07.2021. u 14:00h

Mikrobiologija sa epidemiologijom, Mikrobiologija i parazitologija sa epidemiologijom –teorija

                          29 .07.2021. u 16:00h

Farmakologija

29.07.2021. u 17:00h

Psihijatrija

29.07.2021. u 17:30h

Medicinska etika, Logika sa etikom, Filozofija

26.07.2021. u 15:00h

Psihologija, Zdravstvena psihologija, Dečija psihologija, Građansko vaspitanje

30.07.2021. u 14:00h

Infektologija sa negom – vežbe

29.07.2021. u 16:00h

Mikrobiologija i parazitologija sa epidemiologijom –vežbe

23.07.2021. u 16:00h

Sociologija, Ustav i prava građana

28.07.2021. u 16:00h

Pedijatrija sa negom  - vežbe

22.07.2021. u 16:00h

Pedijatrija , pedijatrija sa negom  -teorija

04.08.2021. u 14:30h

Vaspitanje i nega dece ranog uzrasta – vežbe

02.08.2021. u 16:00h

Vaspitanje i nega dece ranog uzrasta - teorija

02.08.2021. u 16:00h

Predškolska pedagogija

28.07.2021. u 15:00h

Istorija

26.07.2021. u 16:00h

Farmaceutsko tehnološke operacije i postupci, Bromatologija

04.08. 2021. u 17:00h

Likovna umetnost

03.08.2021. u 16:00h

Muzička kultura

26.07.2021. u 14:00h

Estetska nega


27.07.2021. u 16:00h

Medicinska biohemije – vežbe, Hematologija sa transfuziologijom - vežbe

02.08.2021. u 15:30h


 

Poštovani,

Obaveštavamo Vas da će Srednja medicinska škola "Sveti Vasilije Ostroški" biti otvorena za administrativne usluge radnim danima 8-17h  

Srdačno,
Srednja medicinska škola
„Sveti Vasilije Ostroški“
Simina 21a


Napomena:

Pratite obaveštenja na sajtu srednje medicinske škole Vasilije Ostroški i našoj facebook stranici, a za dodatne informacije dostupni smo putem telefona 064/1188 391; 064/8412 443


Poštovani,
 
Ukoliko koristite računar za predispitnu proveru, možete pristupiti direktno sa sledećeg linka https://zoom.us/join  ukucavanjem ID broja postavljenog uz predmet
Ukoliko koristite telefon ili tablet za predispitnu proveru  najpre morate instalirati aplikaciju  https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings&hl=sr, a zatim prilikom pokretanja izabrati JOIN I ukucati ID postavljen uz predmet
Platformi ZOOM možete pristupiti bez pravljenja naloga, ali zbog lakseg korišćenja i identifikacije savetuje se da napravite nalog https://zoom.us/signup (na telefonima opcija SIGN UP)


UPUTSTVO ZA UPOTREBU PLATFORME ZOOM
 
1. Direktno sa sajta HTTP://ZOOM.US/JOIN ukucavanjem ID koda predavaca
2. Preuzimanjem aplikacije sa sajta HTTP://ZOOM.US/DOWNLOAD (preuzima se prva ponuđena verzija)
    Nakon preuzimanja i instalacije bira se opcija Join i ukucava ID kod predavača
3. Preuzimanjem mobilne aplikacije Zoom Cloud Meetings preko GOOGLEPLAY-a gde se takođe bira opcija Join i ukucava ID kod predavača

Napomena: 
Za korišćenje Zoom platforme nije neophodno pravljenje naloga.
VAŽNO: Jako je bitno da se ispoštuju termini predavača.