Srednja medicinska škola "Sveti Vasilije Ostroški"


Termini konsultacija  za mesec maj :
Anatomija i fiziologija ; Patologija ; Higijena sa zdravstvenim vaspitanjem ; Medicinska biohemija ; Infektologija ; Interna medicina III 20.05.2019. u 13h
Interna medicina IV ; Hirurgija IV 24.05.2019. u 13h
Kineziologija - teorija ; Kineziterapija - teorija ; Masaža - teorija 20.05.2019. u 15.30h
Ginekologija i akušerstvo 21.05.2019. u 14.45h
Mikrobiologija sa epidemiologijom 20.05.2019. u 11.45-12.30h
Farmakologija 20.05.2019. u 14.50-15.35h
Psihijatrija ; Hematologija sa transfuziologijom - teorija 20.05.2019. u 14.50-15.35h
Zdravstvena nega dece ranog uzrasta I,II - teorija, vežbe ; Prva pomoć - teorija, vežbe ; Infektologija - vežbe ; Zdravstvena nega I,II,III,IV - teorija, vežbe ; Osnovi kliničke medicine - vežbe 24.05.2019. u 14h
Neurologija ; Hirurgija III 23.05.2019. 09.30h