Srednja medicinska škola "Sveti Vasilije Ostroški"

 


 

 

 

                                                                      ОБАВЕШТЕЊЕ

Поштовани родитељи и драги ученици Средње медицинске школе "Свети Василије Острошки", обавештавамо Вас да је дошло до промене динарског  жиро рачуна наше школе. 
Нови жиро рачун на који можете извршити уплате гласи: 265330031003734607, Raiffeisen банка.

  RASPORED MATURSKIH ISPITA U JUNSKOM ROKU

MEDICINSKA SESTRA-TEHNIČAR

    Srpski jezik i književnost , četvrtak 08.06.2023. u 10.00h(amfiteatar)
     Ispit za proveru stručno- teorijskih znanja , utorak 06.06.2023. u 12.00h(amfiteatar)
    Maturski praktični rad , ponedeljak 05.06.2023. u 7.30h (kabinet 11)

FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR 

    Srpski jezik i književnost , četvrtak 08.06.2023. u 10.00h (amfiteatar)
    Ispit za proveru stručno-teorijskih znanja , sreda 07.06.2023. u 12.00h(amfiteatar)
    Maturski praktični deo ,ponedeljak  05.06.2023. u 10.00h(kabinet 12)

FARMACEUTSKI TEHNIČAR

     Srpaki jezik i književnost , četvrtak 08.06.2023. u 10.00h(amfiteatar)
      Ispit za proveru stručno-teorijskih znanja , sreda 07.06.2023. u 12.00h(amfiteatar)
     Maturski praktični rad , utorak 06.06.2023. u 09.00h (laboratorija)

LABORATORIJSKI TEHNIČAR 

     Srpski jezik i književnost , četvrtak 08.06.2023. u 10.00h(amfiteatar)
     Ispit za proveru stručno-teorijskih znanja , sreda 07.06.2023. u 12.00h(amfiteatar)
     Maturski praktični rad ,ponedeljak 05.06.2023. u 17.00h(laboratorija)

MEDICINSKA SESTRA-VASPITAČ

      Srpski jezik i književnost , četvrtak 08.06.2023. u 10.00h (amfiteatar)
 

 

RASPORED ISPITA  -
MAJ

  
 
 
 
 

PREDMET

   

TERMIN 

   

UČIONICA

 

Anatomija i fiziologija

   

25.05.2023. u 16.00h

   

Učionica 1

 

Ginekologija i akušerstvo 

   

25.05.2023.u 16.00h

   

Učionica 1

 

Biologija 

   

25.05.2023. u 18.00h

   

Učionica 1

 

Bromatologija sa dijetetikom IV

Toksikološka hemija

Toksikologija III

Bromatologija T+V IV

   

29.05.2023. u 16.00h

   

Laboratorija 

 

Engleski jezik 

   

25.05.2023. u 16.00h

   

Učionica 1

 

Fizikalna terapija – teorija III, IV

Osnovi kliničke medicine III

Prva pomoć I, IV


Masaža- teorija I,II,III

Specijalna rehabilitacija-teorija 

   

24.05.2023. u 16.00h

   

Učionica 1

 

Fizičko vaspitanje 

Kultura tela 

   

30.05.2023. u 16.00h

   

Učionica 1

 

Filozofija 

   

25.05.2023. u 16.00h

   

Učionica 1

 

Farmaceutska hemija sa analitikom lekova T+V III, IV

Farmaceutsko tehnološke operacije i postupci T+V I

Farmakognozija sa fitoterapijom T+V II, III, IV

Farmakologija i farmakoterapija IV

Organizacija farmaceutske delatnosti 

Osnovi kliničke farmacije 

   

30.05.2023. u 16.00h

   

Laboratorija 

 

30.05.2023. u 16.00h

   

Laboratorija 

 

30.05.2023. u 16.00h

   

Laboratorija 

 

30.05.2023. u 16.00h

   

Laboratorija 

 

30.05.2023. u 16.00h

   

Laboratorija 

 

Farmaceutska tehnologija T+V II, III, IV

   

29.05.2023. u 17.00h

   

Laboratorija 

 

Farmakologija II

   

25.05.2023. U 19.00h

   

Učionica 1

 

Fizikalna terapija – vežbe III, IV

Masaža - vežbe

Specijalna rehabilitacija -vežbe 

Kineziterapija-V
 

   

25.05.2023.u 16.00h

   

Kabinet 12

 

Geografija 

Medicinska geografija 

   

30.05.2023. u 19.00h

   

Učionica 1

 

Hematologija sa transfuzilogijom-T
Histologija -T

 

   

29.05.2023. u 16.00h

   

Učionica 1

 

Hematologija sa transfuzilogijom-vežbe
Histologija -vežbe
 

   

24.05.2023.u 17.00h

   

Laboratorija 

 

Hemija 

Analitička hemija 

   

25.05.2023. u 16.00h

   

Učionica 1

 

Higijena i zdravstveno vaspitanje II

  

Ishrana 

 

   

25.05.2023. u 18.30h

   

Učionica 1

 

Hirurgija III, IV

   

24.05.2023. 19.00h

   

Učionica 1

 

Infektologija III,

 
   

31.05.2023.u 16.00h

   

Učionica 1

 

Infektologija sa negom IV

 
   

Učionica 1

 

Interna medicina III, IV

 
   

25.05.2023. u 19.30h

   

Učionica 1

 

Kineziologija II , III- teorija 

   

30.05.2023. u 16.30h

   

Učionica 1

 

Kineziologija II , III -V

   

25.05.2023. u 17.20h

   

Galerija 

 

Kineziterapija -teorija 

   

29.05.2023.u 16.30h

   

Učionica 1

 

Latinski jezik 

   

30.05.2023. u 19.00h

   

Učionica 1

 

Likovna kultura
 

   

25.05.2023. u 16.00h

   

Učionica 1

 

Matematika 

Računarstvo i nformatika 

Medicinska informatika 

   

25.05.2023. u 16.00h

   

Učionica 1

 

Mikrobiologija i parazitologija sa epidemiologijom- II, III, IV teorija

   

25.05.2023. u 19.00h

   

Učionica 1

 

Mikrobiologija i parazitologija s epidemiologijom - II, III , IV vežbe 

   

24.05.2023. u 18.30h 

   

Laboratorija 

 

Mikrobiologija sa epidemiologijom

   

31.05.2023.u 16.00h

   

Učionica 1

 


Medicinska biohemija II, III, IV

Medicinska biohemija III, IV- T

   

25.05.2023.u 18.00h

   

Učionica 1

 

Medicinska biohemija III, IV- V

   

24.05.2023. u 17.00h

   

Laboratorija

 

Medicinska etika
 

   

25.05.2023 u 16.00h

   

Učionica 1

 

Muzička kultura

Muzičko vaspitanje dece ranog uzrasta 

   

24.05.2023. u 17.30h

   

Učionica 1

 

Neurologija III

   

25.05.2023. u 18.30h

   

Učionica 1

 

Patologija, Patofiziologija II

   

31.05.2023.u 16.00h

   

Učionica 1

 

Pedijatrija IV

   

25.05.2023.u 16.00h

   

Učionica 1

 

 

Pedijatrija sa negom - teorija III, IV

   

25.05.2023.u 16.00h

   

Učionica 1

 

Preduzetništvo 

   

24.05.2023. u 16.25h 

   

Učionica 1

 

Psihijatrija IV


 
   

25.05.2023.u 17.00h

   

Učionica 1

 

Psihologija 

Dečija psihologija 

Zdravstvena psihologija

Građansko vaspitanje 

 
   

29.05.2023. u 16.00h

   

Učionica 1

 

Sociologija

Sociologija sa pravima građana

Ustav i prava građana 

 
   

29.05.2023. u 16.00h

   

Učionica 1

 

Srpski jezik i književnost
 
Književnost za decu 

   

30.05.2023. u 16.00h

   

Učionica 1

 


Vaspitanje i nega dece - vežbe III, IV


 
   

25.05.2023. u 16.00h

    Učionica 1
 

Vaspitanje i nega dece -teorija III , IV

Predškolska pedagogija 

   

25.05.2023. u 16.30h

   

Učionica 1

 

Zdravstvena nega dece ranog uzrasta T+V I, II

   

24.05.2023. 16.30h

   

Kabinet 11

 

Zdravstvena nega T+V I, II 

   

29.05.2023. u 17.00h

   

Kabinet 11

 

Zdravstvena nega T+V III, IV

   

24.05.2023. U 17.00h

   

Kabinet 11

 

 
 
ОБАВЕШТЕЊЕ:

Поштовани родитељи и драги ученици Средње медицинске школe

«Свети Василије Острошки»,

Средња медицинска школа «Свети Василије Острошки» са седиштем у ул. Симина 21а у Београду честита свим родитељима и ученицима Школе успешан завршетак школске 2021/2022 године и овом приликом позива све родитеље, односно законске заступнике чија су деца остварила право уписа да до 12.07.2022.год. изврше  упис у наредну 2022/2023. школску годину.

Као што сте упознати, уговор који сте потписали за школску 2021/2022 годину важи  за једну школску годину, а у наредну школску годину могу се уписати ученици који су успешно завршили претходну годину и који својим успехом, радом и укупним понашањем доприносе развијању позитивне атмосфере у Школи. Ученици који својим понашањем  крше одредбе Правила понашања у школи, а које прописује Школа по основу права на аутономију установе из члана 99. Закона о основама система образовања и васпитања и врше остале недозвољене радње које се на основу члана 83. Закона о основама система образовања и васпитања сматрају тежим повредама обавеза ученика,  не остварују право уписа у школској 2022/2023. години,  а посебно у случајевима када је ученику, због непоштовања Правила понашања утврђених општим актима Школе и Закона изречена васпитно-дисциплинска мера или су постојали услови за изрицање те мере. У школској 2021/2022 год. Школа није примењивала одредбе чл. 10. Уговора о школовању (једнострани раскид уговора) иако су у пијединим случајевима постојали услови за то. Коректним понашањем особља Школе је омогућен неометан завршетак школске године тим ученицима.

С обзиром на то да су мере, начин и поступак заштите и безбедности ученика за време боравка у Школи и за време свих активности које Школа организује прописани  законом и општим актима Школе, у  ту сврху ће Школа предузети све мере које ће омогућити да ученици и наставници у школској 2022/2023 год. у пријатном и стабилном окружењу похађају наставу и обављају све наставне активности предвиђене планом и програмом Школе.

На основу свега изложеног, молимо вас да имате разумевања да Школа на овај начин поштује уговоре о школовању који су потписани  као и одредбе важећих општих аката, као и своју пословну политику, не желећи да угрози ничија права , али и желећи да заштити свој углед ,тиме што се не омогућава упис ученика који својим укупним понашањем ометају да се делатност Школе као образовне и васпитне установе несметано обавља, и тиме гради поверење родитеља и ученика који се школују.

С поштовањем,

Директор

 

Жаклина Богавац

 

 Poštovani,

Obaveštavamo Vas da će Srednja medicinska škola "Sveti Vasilije Ostroški" biti otvorena za administrativne usluge radnim danima 9-17h  

Srdačno,
Srednja medicinska škola
„Sveti Vasilije Ostroški“
Simina 21a


Napomena:

Pratite obaveštenja na sajtu srednje medicinske škole Vasilije Ostroški i našoj facebook stranici, a za dodatne informacije dostupni smo putem telefona 064/1188 391; 064/8412 443


Poštovani,
 
Ukoliko koristite računar za predispitnu proveru, možete pristupiti direktno sa sledećeg linka https://zoom.us/join  ukucavanjem ID broja postavljenog uz predmet
Ukoliko koristite telefon ili tablet za predispitnu proveru  najpre morate instalirati aplikaciju  https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings&hl=sr, a zatim prilikom pokretanja izabrati JOIN I ukucati ID postavljen uz predmet
Platformi ZOOM možete pristupiti bez pravljenja naloga, ali zbog lakseg korišćenja i identifikacije savetuje se da napravite nalog https://zoom.us/signup (na telefonima opcija SIGN UP)


UPUTSTVO ZA UPOTREBU PLATFORME ZOOM
 
1. Direktno sa sajta HTTP://ZOOM.US/JOIN ukucavanjem ID koda predavaca
2. Preuzimanjem aplikacije sa sajta HTTP://ZOOM.US/DOWNLOAD (preuzima se prva ponuđena verzija)
    Nakon preuzimanja i instalacije bira se opcija Join i ukucava ID kod predavača
3. Preuzimanjem mobilne aplikacije Zoom Cloud Meetings preko GOOGLEPLAY-a gde se takođe bira opcija Join i ukucava ID kod predavača

Napomena: 
Za korišćenje Zoom platforme nije neophodno pravljenje naloga.
VAŽNO: Jako je bitno da se ispoštuju termini predavača.