Srednja medicinska škola "Sveti Vasilije Ostroški"


Termini ispita za mesec septembar 2019:
Zdravstvena nega dece ranog uzrasta I,II ; Prva pomoć ; Infektologija- vežbe ; Pedijatrija sa negom - vežbe 26.09.2019. u 13h
Zdravstvena nega I,II,III,IV ; Prva pomoć 27.09.2019. od 13- 16.30h
Kineziologija - teorija ; Kineziterapija - teorija ; Masaža - teorija 24.09.2019. u 16.30h
Zdravstvena nega i rehabilitacija - vežbe; Masaža - vežbe; Specijalna rehabilitacija - vežbe ; Kineziologija - vežbe 23.09.2019. u 16h
Psihijatrija 25.09.2019. u 18.30h
Farmakologija ; Mikrobiologija sa epidemiologijom 26.09.2019. u 26.09.2019. u 18.30h
Patologija ; Interna medicina III; Infektologija ; Anatomija i fiziologija ; Higijena sa zdravstvenim vaspitanjem ; Medicinska biohemija 23.09.2019. u 17.30h
Ginekologija i akušerstvo 24.09.2019. u 17.40h
Medicinska etika ; Logika sa etikom 23.09.2019. u 16.30h
Neurologija ; Hirurgija III 23.09.2019. U 17h
Biologija 23.09.2019. u 16h
Istorija 24.09.2019. od 17.30-18.30h
Preduzetništvo 26.09.2019. u 16h
Fizika 27.09.2019. u 17.30h
Interna medicina IV; Hirurgija IV 26.09.2019. u 14.00
Psihologija ; Zdravstvena psihologija ; Dečija psihologija ; Građansko vaspitanje 30.09.2019.
Osnove kliničke medicine ; Specijalna rehabilitacija -teorija 27.09.2019. u 16h
Likovna kultura 30.09.2019. u 30.09.2019. u 17.30h
Farmaceutsko tehnološke operacije i postupci ; Farmakognozija sa fitoterapijom ; Farmaceutska tehnologija ; Organizacija farmaceutske delatnosti 26.09.2019. u 17h
Vaspitanje i nega dece III,IV ; Predškolska pedagogija 03.10.2019. u 15h
Hemija ; Analitička hemija - naknadna objava
Engleski jezik - naknadna objava
Latinski jezik - naknadna objava
Zdravstvena nega i rehabilitacija - teorija naknadna objava
Matematika , Računarstvo i informatika ; Medicinska informatika 24.09.2019. u 10h
Srpski jezik i književnost ; Književnost za decu - naknadna objava
Muzičko vaspitanje dece ranog uzrasta - naknadna objava