Srednja medicinska škola "Sveti Vasilije Ostroški"

 

OBAVEŠTENJE:
 

RASPORED (zoom) KONSULTACIJA – MAJ

PREDMET

TERMIN

ID KOD

Farmaceutska tehnologija, 2,3,4

19.05. u 17:25h

621-823-0874

(pass:6ic79K)

Osnovi kliničke farmacije

19.05. u 17:00h

621-823-0874

(pass:6ic79K)

Organizacija farmaceutske delatnosti

19.05. u 18:15h

621-823-0874

(pass:6ic79K)

Farmaceutska hemija s analitikom lekova 3,4

19.05. u 18:40h

621-823-0874

(pass:6ic79K)

Zdravstvena nega 1,2,3,4

17.05. u 19:00h

598-554-5889

Infektologija sa negom -  vežbe – medicinska sestra – vaspitač

17.05. u 18:30h

598-554-5889

Higijena sa zdravstvenim vaspitanjem

19.05. u 20:00h

882-500-5657

Interna medicina I, II

19.05. u 20:00h

882-500-5657

Zdravstvena nega dece ranog uzrasta I, II

17.05 u 17:00h

959-142-1035

Ginekologija i akušerstvo

18.05. u 18:00h

739-000-5287

Anatomija i fiziologija

18.05. u 18:00h

241-135-7522

Neurologija

18.05. u 19:00h

241-135-7522

Patologija/Patofiziologija

18.05. u 18.30h

241-135-7522

Mikrobiologija sa epidemiologijom

18.05. u 17:00h

732-067-6978

Mikrobiologija i parazitologija sa epidemiologijom -teroija

 

732-067-6978

Farmakologija

18.05. u 18:00h

732-067-6978

Psihijatrija

19.05. u 17:00h

732-067-6978

Medicinska biohemija

Hirurgija III

18.05. u 19:00h

282-335-9987

Vaspitanje i nega dece III, IV

biljana.acimovic@gmail.com

Pedijatrija/Pedijatrija sa negom

dr.marijana.jovanovic@gmail.com

Pedijatrija s negom vežbe

17.05. u 18:00h

749-084-0531

Masaža, Prva pomoć, OKM, Rehabilitacija, Specijalna rehabilitacija, Farmakologija s farnakoterapijom

17.05. u 18:00h

487-818-7115

Kineziterapija, Kineziologija - Teorija

19.05. u 15:00h

607-603-5169

Fizikalna terapija - Teorija

19.05. u 16:00h

607-603-5169

Zdravstvena nega i rehabilitacija, Masaža 2, Fizikalna medicina – smer kozmetički tehničar, Masaža – smer kozmetički tehničar, Fizikalna terapija 3 I 4 – Praktični deo

19.05. u 12:00h

405-689-9220

Specijalna rehabilitacija, Kineziterapija,

Kineziologija

21.05 u 13:15h

690-604-1691

Farmaceutsko tehnološke operacije i postupci, Kozmetologija, Farmakognozija sa fitoterapijom

18.05 u 18:00h

430-962-5391

Toksikološka hemija, Bromatologija sa dijetetikom, Toksikologija

18.05. u 18:00h

430-962-5391

Infektologija, Infektologija sa negom, Hirurgija IV

18.05 u 19:00h

594-932-0895


Poštovani,

Obaveštavamo Vas da će Srednja medicinska škola "Sveti Vasilije Ostroški" biti otvorena za administrativne usluge radnim danima 8-17h  

Srdačno,
Srednja medicinska škola
„Sveti Vasilije Ostroški“
Simina 21a


Napomena:

Pratite obaveštenja na sajtu srednje medicinske škole Vasilije Ostroški i našoj facebook stranici, a za dodatne informacije dostupni smo putem telefona 064/1188 391; 064/8412 443

Poštovani,
 
Ukoliko koristite računar za predispitnu proveru, možete pristupiti direktno sa sledećeg linka https://zoom.us/join  ukucavanjem ID broja postavljenog uz predmet
Ukoliko koristite telefon ili tablet za predispitnu proveru  najpre morate instalirati aplikaciju  https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings&hl=sr, a zatim prilikom pokretanja izabrati JOIN I ukucati ID postavljen uz predmet
Platformi ZOOM možete pristupiti bez pravljenja naloga, ali zbog lakseg korišćenja i identifikacije savetuje se da napravite nalog https://zoom.us/signup (na telefonima opcija SIGN UP)

UPUTSTVO ZA UPOTREBU PLATFORME ZOOM
 
1. Direktno sa sajta HTTP://ZOOM.US/JOIN ukucavanjem ID koda predavaca
2. Preuzimanjem aplikacije sa sajta HTTP://ZOOM.US/DOWNLOAD (preuzima se prva ponuđena verzija)
    Nakon preuzimanja i instalacije bira se opcija Join i ukucava ID kod predavača
3. Preuzimanjem mobilne aplikacije Zoom Cloud Meetings preko GOOGLEPLAY-a gde se takođe bira opcija Join i ukucava ID kod predavača

Napomena: 
Za korišćenje Zoom platforme nije neophodno pravljenje naloga.
VAŽNO: Jako je bitno da se ispoštuju termini predavača.