Srednja medicinska škola "Sveti Vasilije Ostroški"

 


OBAVEŠTENJE

 

 
 

Обавештавају се кандидати да ће се испитни рок одржати у периоду од 26.01.2023. до 31.01.2023. Распоред испита биће објављен до сутра у поподневним часовима.

Распоред матурских испита- јануарски рок
Образовни профил Српски језик Тест за проверу стручнотеоријских знања Радни задатак
медицинска сестра- техничар 26.01.2023.
10-13h
Учионица 1
25.01.2023. 
10
h

Учионица 9
    23.01.2023.       13h       
Кабинет 11
фармацеутски техничар 26.01.2023.
10-13h
Учионица 1
24.01.2023.
10h

Учионица 1
23.01.2023. у 14h
Лабораторија 1
козметички техничар 26.01.2023.
10-13h
Учионица 1
24.01.2023. 
10
h

Учионица 1
25.01.2023.
14
h

Кабинет 12
медицинска сестра- васпитач 26.01.2023.
10-13h
Учионица 1
/ 02.02.2023. у 15h- вежбе
02.02.2023. u 16h- теорија
  RASPORED ISPITA- JANUAR

 

PREDMET

TERMIN 

UČIONICA

 

Analitička hemija

Hemija I, II, III, IV 

27.01.2023. u 15h

Učionica 1

 

Anatomija i fiziologija I

Ginekologija i akušerstvo

26.01.2023. u 17.00h

Učionica 1

 

Biologija 

30.01.2023. u 18.30h

Učionica 1

 

Bromatologija sa dijetetikom

Bromatologija 

26.01.2023. u 17h

Učionica 1

 

Dečija psihologija

Psihologija

Zdravstvena psihologija

Građansko vaspitanje

31.01.2023. u 18.30h

Učionica 1

 

Engleski jezik

27.01.2023. u 14h

Učionica 1

 

Fizikalna terapija – teorija III, IV

Osnovi kliničke medicine III

Prva pomoć I, IV


Masaža- teorija I,II,III

27.01.2023.u 17.00h

Učionica 1

 

Farmaceutska hemija sa analitikom lekova T+V III, IV

Farmaceutsko tehnološke operacije i postupci T+V I

Farmakognozija sa fitoterapijom T+V II, III, IV

Farmakologija i farmakoterapija IV


Kozmetologija


Osnovi kliničke farmacije

31.01.2023. u 18.30h

Učionica 1

 

31.01.2023. u 18.30h 

Učionica 1

 

31.01.2023. u 18.30h 

Učionica 1
 

31.01.2023. u 18.30h

Učionica 1
 

Farmaceutska tehnologija T+V II, III, IV

30.01.2023. u 17.00h

Učionica 1
 

Farmakologija II

27.01.2023.u 18.00h

Učionica 1

 

Filozofija

30.01.2023. u 15.00h

Učionica 1

 

Fizika

30.01.2023. u 16.30h

Učionica 1

 

Fizičko vaspitanje

Kultura tela

26.01.2023. u 17.00h

Učionica 1

 

Fizikalna terapija – vežbe III, IV

30.01.2023.u 13.15h 

Kabinet 12

 

Geografija


Medicinska geografija

26.01.2023. u 18.00

Učionica 1

 

Hematologija sa transfuziologijom- teorija 

30.01.2023. U 16.15h

Učionica 1

 

Hematologija sa transfuziologijom- vežbe

31.01.2023. u 17.00h Učionica 1

 

Histologija teorija

30.01.2023. U 16.15h

Učionica 1

 

Histologija vežbe

31.01.2023. u 17h

Kabinet 11

 

Higijena i zdravstveno vaspitanje II

 

30.01.2023.u 18.15h

Učionica 1

 

Hirurgija III, IV

27.01.2023.u 18.30h

Učionica 1

 

Infektologija III,

 

27.01.2023. u 17.00h

Učionica 1

 

Infektologija sa negom IV

 

Učionica 1

 

Mikrobiologija sa epidemiologijom

27.01.2023. u 17.00h

Učionica 1

 

Interna medicina III, IV

26.01.2023.u 19.00h

Učionica 1

 

Kineziterapija- teorija IV

31.01.2023.u 16.15h

Učionica 1

 

Kineziterapija- vežbe IV

30.01.2023. u 13.15h

kabinet 12

 

Kineziologija- teorija

26.01.2023.u 19.00h

Učionica 1

 

Kineziologija-vežbe

30.01.2023. u 18.00h

Kabinet 12

 

Laboratorijske tehnike 

30.01.2023. u 17.00h

Učionica 1

 

Latinski jezik

 31.01.2023.u 15.00h

Učionica 1

 

Likovna kultura

31.01.2023. u 19.00h

Učionica 1

 

Masaža I, II, III

30.01.2023. U 13.15h

Kabinet 12

 


Medicinska biohemija

27.01.2023.u 17.00h

Učionica 1

 

Matematika 

Računarstvo i informatika

Medicinska informatika 

30.01.2023. u 15.30h

Učionica 1

 

Medicinska etika

26.01.2023. u 17.30h

Učionica 1

 

Mikrobiologija i parazitologija sa epidemiologijom – teorija II, III, IV

26.01.2023. u 19.30h

Učionica 1
 

Mikrobiologija i parazitologija sa epidemiologijom – vežbe II, III, IV

30.01.2023. u 17.00h

Lab1

 

Muzička kultura

Muzičko vaspitanje dece ranog uzrasta

26.01.2023. u 17.00

Učionica 1

 

Neurologija III

26.01.2023. u 18.30h

Učionica 1

 

Organizacija farmaceutske delatnosti II

31.01.2023. u 18.30h

Učionica 1
 

Patologija, Patofiziologija II

30.01.2023.u 18.20h

Učionica 1

 

Pedijatrija IV

26.01.2023.u 17.00

Učionica 1

 

Pedijatrija sa negom - teorija III, IV

26.01.2023.u 17.00

Učionica 1

 

Predškolska pedagogija

02.02.2023. u 16.30

Učionica 1

 

Psihijatrija IV

27.01.2023.u 19.00h

Učionica 1

 

Preduzetništvo

31.01.2023. u 16.25h 

Učionica 1

 

Specijalna rehabilitacija – teorija IV

27.01.2023.u 17.00h

Učionica

 

Specijalna rehabilitacija – vežbe IV

30.01.2023. u 13.15h

Učionica 1

 

Sociologija sa pravima građana

Ustav i prava građana

Sociologija

27.01.2023. u 16.00h

Učionica 1

 

Srpski jezik i književnost

Književnost za decu

26.01.2023. u 16.00h

Učionica 1

 

Toksikologija III


Toksikološka hemija III

26.01.2023. u 17.00h

Učionica 1

  Vaspitanje i nega dece ranog uzrasta - vežbe III, IV

02.02.2023. u 15.00

Učionica 1

 

Vaspitanje i nega dece ranog uzrasta - teorija III, IV

02.02.2023. u 16.30

Učionica 1

 

Zdravstvena nega dece ranog uzrasta T+V I, II

31.01.2023.u 17.00h

Kabinet 11

 

Zdravstvena nega i rehabilitacija - teorija

31.01.2023.u 16.15h

Učionica 1

 

Zdravstvena nega i rehabilitacija- vežbe

30.01.2023. u 18.00h

Kabinet 12

 

Zdravstvena nega T+V  III, IV

31.01.2023. u 17.00h 

Kabinet 11

 

Zdravstvena nega T+ V I,II


31.01.2023.u 16.30h

Kabinet 11 
ОБАВЕШТЕЊЕ:

Поштовани родитељи и драги ученици Средње медицинске школe

«Свети Василије Острошки»,

Средња медицинска школа «Свети Василије Острошки» са седиштем у ул. Симина 21а у Београду честита свим родитељима и ученицима Школе успешан завршетак школске 2021/2022 године и овом приликом позива све родитеље, односно законске заступнике чија су деца остварила право уписа да до 12.07.2022.год. изврше  упис у наредну 2022/2023. школску годину.

Као што сте упознати, уговор који сте потписали за школску 2021/2022 годину важи  за једну школску годину, а у наредну школску годину могу се уписати ученици који су успешно завршили претходну годину и који својим успехом, радом и укупним понашањем доприносе развијању позитивне атмосфере у Школи. Ученици који својим понашањем  крше одредбе Правила понашања у школи, а које прописује Школа по основу права на аутономију установе из члана 99. Закона о основама система образовања и васпитања и врше остале недозвољене радње које се на основу члана 83. Закона о основама система образовања и васпитања сматрају тежим повредама обавеза ученика,  не остварују право уписа у школској 2022/2023. години,  а посебно у случајевима када је ученику, због непоштовања Правила понашања утврђених општим актима Школе и Закона изречена васпитно-дисциплинска мера или су постојали услови за изрицање те мере. У школској 2021/2022 год. Школа није примењивала одредбе чл. 10. Уговора о школовању (једнострани раскид уговора) иако су у пијединим случајевима постојали услови за то. Коректним понашањем особља Школе је омогућен неометан завршетак школске године тим ученицима.

С обзиром на то да су мере, начин и поступак заштите и безбедности ученика за време боравка у Школи и за време свих активности које Школа организује прописани  законом и општим актима Школе, у  ту сврху ће Школа предузети све мере које ће омогућити да ученици и наставници у школској 2022/2023 год. у пријатном и стабилном окружењу похађају наставу и обављају све наставне активности предвиђене планом и програмом Школе.

На основу свега изложеног, молимо вас да имате разумевања да Школа на овај начин поштује уговоре о школовању који су потписани  као и одредбе важећих општих аката, као и своју пословну политику, не желећи да угрози ничија права , али и желећи да заштити свој углед ,тиме што се не омогућава упис ученика који својим укупним понашањем ометају да се делатност Школе као образовне и васпитне установе несметано обавља, и тиме гради поверење родитеља и ученика који се школују.

С поштовањем,

Директор

 

Жаклина Богавац

 

 Poštovani,

Obaveštavamo Vas da će Srednja medicinska škola "Sveti Vasilije Ostroški" biti otvorena za administrativne usluge radnim danima 9-17h  

Srdačno,
Srednja medicinska škola
„Sveti Vasilije Ostroški“
Simina 21a


Napomena:

Pratite obaveštenja na sajtu srednje medicinske škole Vasilije Ostroški i našoj facebook stranici, a za dodatne informacije dostupni smo putem telefona 064/1188 391; 064/8412 443


Poštovani,
 
Ukoliko koristite računar za predispitnu proveru, možete pristupiti direktno sa sledećeg linka https://zoom.us/join  ukucavanjem ID broja postavljenog uz predmet
Ukoliko koristite telefon ili tablet za predispitnu proveru  najpre morate instalirati aplikaciju  https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings&hl=sr, a zatim prilikom pokretanja izabrati JOIN I ukucati ID postavljen uz predmet
Platformi ZOOM možete pristupiti bez pravljenja naloga, ali zbog lakseg korišćenja i identifikacije savetuje se da napravite nalog https://zoom.us/signup (na telefonima opcija SIGN UP)


UPUTSTVO ZA UPOTREBU PLATFORME ZOOM
 
1. Direktno sa sajta HTTP://ZOOM.US/JOIN ukucavanjem ID koda predavaca
2. Preuzimanjem aplikacije sa sajta HTTP://ZOOM.US/DOWNLOAD (preuzima se prva ponuđena verzija)
    Nakon preuzimanja i instalacije bira se opcija Join i ukucava ID kod predavača
3. Preuzimanjem mobilne aplikacije Zoom Cloud Meetings preko GOOGLEPLAY-a gde se takođe bira opcija Join i ukucava ID kod predavača

Napomena: 
Za korišćenje Zoom platforme nije neophodno pravljenje naloga.
VAŽNO: Jako je bitno da se ispoštuju termini predavača.