Srednja medicinska škola "Sveti Vasilije Ostroški"


Termini polaganja Maturskog ispita u januarskom ispitnom roku, za smer Medicinska sestra-tehničar i Fizioterapeutski tehničar
Srpski jezik i književnost 23.01.2020. u 12h učionica br.4
Ispit za proveru stručno teorijskih znanja - test 29.01.2020. u 10h učionica br.1
Praktični ispit 27.01.2010. u 13h učionica br.4

Termini ispita za mesec januar 2020.
Zdravstvena nega I,II,III,IV -teorija, vežbe ; Zdravstvena nega dece ranog uzrasta I,II-teorija, vežbe ; Prva pomoć; Osnove kliničke medicine-vežbe ; Pedijatrija sa negom III,IV-vežbe ( za smer medicinska sestra-vaspitač ); Infektologija sa negom-vežbe ( za smer medicinska sestra-vaspitač ) 27.01.2020. u 14h kabinet br.11
Zdravtvena nega i rehabilitacija-vežbe; Masaža-vežbe; Kineziologija-vežbe; Kineziterapija-vežbe; Fizikalna terapija-vežbe; Specijalna rehabilitacija-vežbe 27.01.2020. u 13h kabinet br.12
Preduzetništvo 29.01.2020. u 09.30h kabinet br.7
Kineziologija-teorija; Kineziterapija-teorija; Masaža-teorija 29.01.2020. u 10.45h kabinet br.3
Pedijatrija 29.01.2020. u 11.30h kabinet br.11
Farmakologija; Mikrobiologija sa epidemiologijom; Psihijatrija 29.01.2020. u 16h kabinet br.3
Matematika I,II,III,IV; Medicinska informatika; Računarstvo i informatika 29.01.2020. u 12h kabinet br.7
Predškolska pedagogija, Vaspitanje i nega dece III,IV-teorija,vežbe 29.01.2020. u 15h kabinet br.13
Zdravstvena nega i rehabilitacija-teorija, Fizikalna terapija-teorija 29.01.2020. u 15h kabinet br.11
Hirurgija III; Neurologija 29.01.2020. u 17h učionica br.9
Anatomija i fiziologija; Patologija; Patofiziologija; Medicinska biohemija; Interna medicina III; Infektologija; Infektologija sa negom-teorija( za smer medicinska sestra-vaspitač); Higijena sa zdravstvenim vaspitanjem 29.01.2020. u 17.30h učionica br.10
Biologija 29.01.2020. u 18.30h kabinet br.7
Interna medicina IV; Hirurgija IV 30.01.2020. U 13.45h kabinet br.3
Sociologija; Sociologija sa pravima građana 30.01.2020. u 09.50h kabinet br.7
Hemija; Analitička hemija 30.01.2020. u 12h kabinet br.7
Osnovi kliničke farmacije; Toksikologija 31.01.2020. u 09.30h Laboratorija škole
Farmaceutsko tehnološke operacije i postupci; Toksikologija 31.01.2020 u 09.30h
Farmaceutska tehnologija; Farmakognozija sa fitoterapijom 31.01.2020. u 09.30h
Medicinska etika 30.01.2020. u 12.30h
Ginekologija i akušerstvo 30.01.2020. u 15h učionica br.6
Muzička kultura; Muzičko vaspitanje dece ranog uzrasta 30.01.2020. u 15h kabinet br.2
Građansko vaspitanje; Psihologija;Zdravstvena psihologija;  Dečija psihologija 30.01.2020. u 15.30h kabinet br.7
Engleski jezik I,II,III,IV 31.01.2020. u 12h kabinet br.7
Osnove kliničke medicine-teorija; Specijalna rehabilitacija 31.01.2010. u 15h kabinet br.7
Fizika 31.01.2020. u 17.30h kabinet br.7
Srpski jezik i književnost ; Književnost za decu 31.01.2020. u 14h kabinet br.1