Srednja medicinska škola "Sveti Vasilije Ostroški"


Termini ispita  za mesec juli :

Zdravstvena nega i rehabilitacija-vežbe;Fizikalna medicina - vežbe ;Specijalna rehabilitacija - vežbe; Masaža-vežbe ; Kineziologija-vežbe 15.07.2019.u 12h
Mikrobiologija sa epidemiologijom ;Farmakologija  ; Psihijatrija 25.07.2019. u 10h
Anatomija i fiziologija ; Patologija ; Higijena sa zdravstvenim vaspitanjem ;Interna medicina III ; Infektologija ; Medicinska biohemija 02.08.2019. u 17.15h
Neurologija ; Hirurgija III 25.07.2019. u 18h
Interna medicina IV ; Hirurgija IV 31.07.2019. u 09h
Zdravstvena nega dece ranog uzrasta I,II-teorija, vežbe ; Prva pomoć ; ( Pedijatrija sa negom - vežbe; Infektologija sa negom - vežbe : Za smer Medicinska sestra-vaspitač ) 01.08.2019. u 14h
Kineziologija- teorija ; Kineziterapija-teorija; Masaža-teorija 29.07.2019. u 12h
Zdravstvena nega I,II,III,IV -teorija, vežbe ; Prva pomoć ( za smer Medicinska sestra-tehničar )  02.08.2019. u 14h
Preduzetništvo 
Latinski jezik 18.07.2019. u 15h
Psihologija ; Zdravstvena psihologija ; Dečija psihologija ; Građansko vaspitanje 29.07.2019. u 09h
Pedijatrija06.08.2019.u 14.30h
Hemija 29.07.2019. u 12h
Engleski jezik 30.07.2019. u 12h
Predškolska pedagogija 26.07.2019. u 15h
Vaspitanje i nega dece - teorija, vežbe 26.07.2019. u 15h
Farmaceutsko tehnološke operacije i postupci ; Farmakognozija sa fitoterapijom ; Toksikologija 26.07.2019. u 15.30h
Zdravstvena nega i rehabilitacija -teorija ;  Specijalna rehabilitacija 23.07.2019. u 18h
Osnovi kliničke medicine  26.07.2019. u 15h
Srpski jezik i književnost ; Književnost za decu 12.07..2019. u 15h
Muzičko vaspitanje dece ranog uzrasta 12.07.2019. u 10h.